700. výročí narození Karla IV.

Akce k příležitosti 700. výročí narození Karla IV., které pořádá nebo na nichž se podílí Ústav dějin umění AV ČR


Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)

 

Výstava v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1) v době od 6.4 do 3. 6. 2016. http://statav21.cz/vyzkumna-temata/karel-iv/sedm-vezi-karel-iv-pohledem-akademiku-1316-2016/

Pozvánku a další informace viz v přílohách.

Přiložený soubor: Pozvánka (PDF)
Přiložený soubor: Informace o výstavě (PDF)


5 tváří císaře Karla IV.

 

Výstava ve Window Gallery Ústavu dějin umění AV ČR od 23.3.

Výstava představuje na velkoformátových fotografiích ze sbírek fototéky ÚDU pět podobizen Karla IV. doplněných odbornými komentáři. Soudobá vyobrazení Karla IV., která se dochovala v pozoruhodně vysokém počtu, patří k nejstarším středověkým památkám zachycujícím individuální rysy tváře a představují, spolu s francouzskými a italskými panovnickými podobiznami, skutečný mezník ve vývoji portrétu. Většinu z nich nalezneme na nejvýznamnějších Karlových stavbách: na hradě Karlštejně, v pražské Svatovítské katedrále a na Staroměstské věži Karlova mostu. Byly součástí vizuální prezentace císařova teologicko-politického konceptu vlády a pomáhaly upevňovat jeho mocenské postavení.

Viz také: http://www.udu.cas.cz/cs/window-gallery-udu/


Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

 

Emauzský klášter, 6.5.– 21.11. 2016

Výstava pořádaná v prostorách Emauzského kláštera třemi ústavy Akademie věd ČR, představí tuto výjimečnou fundaci Karla IV. ze tří aspektů. Zaprvé jako důležité duchovní centrum Nového města pražského, zadruhé jako významnou architekturu včetně pozoruhodné výzdoby ambitu cyklem nástěnných maleb a zatřetí jako centrum hlaholské písemné kultury.
Výstavu pořádá Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích a Akademie věd České republiky. Připravili ji v rámci programu Strategie AV 21 odborníci ze tří ústavů akademie věd (Ústav dějin umění, Slovanský ústav a Kabinet hudební historie z Etnologického ústavu) a doplní ji cyklus přednášek a koncertů. Od 5. do 6. října se v prostorách kláštera uskuteční vědecká konference „Karel IV. a Emauzy. Liturgie-text-obraz“, která bude zaměřena jak na klášter a jeho kulturu, tak zejména na literární památky doby Karla IV.

Další podrobnosti viz níže v příloze.

Přiložený soubor: Tisková zpráva (PDF)
Přiložený soubor: Informace k výstavě (OCX)
Přiložený soubor: Plakát k výstavě (PDF)
Přiložený soubor: Doprovodný program (OCX)Císař Karel IV., země Koruny české a Evropa

Mezinárodní konference uspořádaná ve dnech 9. – 12. května 2016 Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky.
http://statav21.cz/vyzkumna-temata/karel-iv/cisar-karel-iv-zeme-koruny-ceske-a-evropa/
Program konference viz zde: http://karel700.cuni.cz/KAREL-133.htmlA sancta et fidelis societas… Hungarica? The Cult and Iconography of St. Sigismund in Late-medieval Hungary

Přednáška Dragoşe Gh. Năstăsoiu (Central European University, Budapest), úterý 31. května 2016 v 15.30 v budově ústavu, Husova 4, Praha 1, v 1. patře v místnosti č. 117. Podrobnosti viz: http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/a-sancta-et-fidelis-societas-hungarica/


The Pisan relic in Saint Peter of Vyšehrad and the Medieval disputes about the earliest consecrated altar

Přednáška Michele Bacciho (Firbourg University), středa 22. června 2016 v 15.30 h, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, místnost č. 117.

Přiložený soubor: Michele Bacci (PDF)Josef Sudek: V šeru chrámu

Výstava fotografií chrámu sv. Víta ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

29.6. – 30. 8. 2016

Ateliér Josefa Sudka
Újezd 30
118 00, Praha 1

Kurátoři výstavy: Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová

Vernisáž výstavy: 28. 6. 2016 od 18.00 hodin

Vernisáž doprovodí ukázky varhaní hudby z katedrály sv. Víta, které uvede hudební historik Tomáš Slavický.

V roce 2016 si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., ale zároveň i 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších fotografů dějin české fotografie, Josefa Sudka (1896–1976). Výstava tak představí originální, dosud nevystavené a převážně nepublikované fotografie chrámu sv. Víta v Praze, pocházející ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fotografie vznikaly v období od konce 30. let 20. století přibližně do konce druhé světové války v roce 1945. Nejedná se o slavný soubor snímků rozestavěné katedrály ze 20. let 20. století, ale naopak o fotografie spíše neznámé a zatím hlouběji odborně nezkoumané, z válečného protektorátního období. Tehdy Sudek katedrálu rozsáhle a dlouhodobě fotografoval pro účely její obrazové monografie. Kniha nakonec nevyšla, část snímků z cyklu svatovítského chrámu však byla publikována v Sudkových obrazových publikacích o Pražském hradě a o Praze z let 1945 až 1948.

Náměty fotografií cyklu zahrnují komplexní pohled na katedrálu sv. Víta v celku i detailu. Jsou to snímky interiérů či exteriérů, architektonických detailů, chrámové výzdoby, mobililáře a inventáře včetně předmětů chrámového pokladu, a to v množství variant i zkušebních pozitivů.

(Další informace budou přidány)Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz

Mezinárodní kolokvium pořádané ve dnech 5. – 6. října v prostorách Emauzského kláštera.
Kolokvium se koná v rámci doprovodného programu výstavy „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost.“ Je věnována písemné, hudební, výtvarné kultuře kláštera, ale též vývoji češtiny a literárním památkám doby Karla IV. v Čechách. Jednotlivé bloky se zaměří na výsledky současného bádání v oblasti paleobohemistiky, slavistické medievistiky, hudby a výtvarného umění. Na organizaci kolokvia se podílí pět ústavů AV ČR: Ústav dějin umění, Slovanský ústav, Ústav pro českou literaturu, Ústav pro jazyk český a Kabinet hudební vědy Etnologického ústavu.

Přiložený soubor: Program kolokvia (PDF)


Architektura doby Karla IV.

Výstava cca 12–16 velkoformátových fotografií ze sbírek Fototéky ÚDU v prostoru knihovny AV. http://statav21.cz/vyzkumna-temata/karel-iv/architektura-doby-karla-iv/
(Termín bude upřesněn)


Dějiny umění tváří v tvář: Emauzský klášter (v rámci Týdne vědy)

 

Již tradiční komentovaná prohlídka připravovaná pracovníky ÚDU AV ČR pro Týden vědy se tentokrát zaměří na snad nejvýznamnější klášterní fundaci Karla IV. – klášter Na Slovanech zvaný dnes Emauzy. Kolektiv pracovníků ÚDU AV ČR seznámí návštěvníky s architekturou a uměleckou výzdobou kláštera.
(Termín bude upřesněn, bude to jeden ze dvou prvních listopadových týdnů.)

ÚDU na Facebooku