Encyklopedie


Encyklopedické projekty patří k velkým týmovým úkolům Ústavu dějin umění AV ČR. První Encyklopedie českého výtvarného umění vyšla v roce 1975 pod vedením Emanuela Pocheho. Její aktualizací se stala dvousvazková Nová encyklopedie českého výtvarného umění (1995) a jednosvazkové Dodatky (2006).
Nová encyklopedie zahrnuje hesla od pravěku po současnost, přičemž editorka Anděla Horová kladla důraz na zastoupení autorů 20. století, a to zejména žijících. Částečně jsou zastoupeni čeští umělci žijící v exilu. Dodatky rozšířily heslář dosavadní encyklopedie zejména o hesla věnovaná institucím a některým specializovaným oborům (restaurování, průmyslový design, scénografie).

 

Na konci roku 2016 vyšel v nakladatelství Academia dvousvazkový Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008). Slovník obsahuje 2666 hesel mužů a žen, kteří během dvou století přispěli k rozvoji oboru dějin umění. Je koncipován jako slovník biograficko-bibliografický a obsahuje řadu nových, dosud nepublikovaných údajů.
Autorský kolektiv (Polana Bregantová, Anděla Horová, Marie Platovská) Ústavu dějin umění, kde slovník vznikl, vedl Lubomír Slavíček z Masarykovy univerzity v Brně. Dílo podpořila Grantová agentury České republiky, grant GA ČR 408/03/0060 z let 2003–2005, a Výzkumný záměr Masarykovy univerzity MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Jeho vydání dále umožnila finanční podpora Výzkumného záměru Masarykovy univerzity a Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
V březnu 2017 získal Slovník historiků umění Cenu Nakladatelství Academia za rok 2016.

ÚDU na Facebooku