Studia Rudolphina: Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.

Studia Rudolphina: Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. bylo založeno na půdě Ústavu dějin umění v roce 2000 a slouží badatelům z celého světa. K dispozici je specializovaná příruční knihovna a digitální bibliografie. Výsledky mezinárodního výzkumu jsou jednou ročně publikovány v bulletinu Studia Rudolphina, který vychází od roku 2000. Výzkumné centrum poskytuje zázemí českým i zahraničním studentům a zároveň uděluje stipendium Kateřiny Duškové, které je zacílené na výzkum rudolfínského umění.

Práce výzkumného centra navazuje na dlouhodobý výzkum umění a kultury období Rudolfa II. prováděný Ústavem dějin umění, jehož prvním mezinárodním úspěchem byla stálá expozice rudolfínských sbírek z majetku Pražského hradu a s ní spojená mezinárodní konference (1965). Od té doby Ústav pořádá mezinárodní konference (1969, 1987, 1997, 2007, 2010) a jeho pracovníci se podílejí na přípravě výstav s touto tematikou (1988 Essen a 1997 Praha). Výstava v Praze byla dosud největší prezentací umění a kultury za vlády Rudolfa II. Příspěvky z mezinárodní konference Rudolf II, Prague and the World, kterou ústav uspořádal v návaznosti na tuto výstavu, vyšly v nakladatelství Artefactum. V roce 2007 uspořádalo centrum symposium München – Prag um 1600, ke kterému v roce 2009 vyšel stejnojmenný sborník příspěvků jako zvláštní číslo bulletinu Studia Rudolphina. V roce 2010 se pracovníci centra podíleli na přípravě výstavy Hans von Aachen (1552 –1615): Malíř na evropských dvorech (Cáchy, Praha, Vídeň). U této příležitosti připravili mezinárodní konferenci Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe, jejímž výstupem je sborník Hans von Aachen in Context (2012).

Nahoru

Kontakt

Nahoru

Současné projekty

  • Dresden–Prag um 1600: Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissenschaft: Konferenci připravuje Centrum Studia Rudolphina (ÚDU AVČR, v.v.i.) v rámci svého projektu mapování vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a panovnickými dvory střední Evropy. První zasedání proběhlo v roce 2007 v Praze ve spolupráci se Staatliche Graphische Sammlung v Mnichově a bylo věnováno podobnostem a odlišnostem v umělecké produkci na pražském rudolfínském dvoře a vévodském dvoře Wittelsbachů v Mnichově. Příspěvky z konference byly následně publikovány jako samostatný svazek bulletinu Studia Rudolphina.(2009). Téma připravované konference, která bude probíhat ve dnech 17. až 20. března 2015 nejprve v Drážďanech a následně v Praze, je zaměřeno na rozmanité aspekty vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a saským kufiřtským dvorem v Drážďanech na přelomu 16. a 17. století. Na konferenci, kterou spolupořádají Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Grünes Gewölbe a Mathematisch-Physikalischer Salon) a podporuje Sächsische Akademie der Wissenschaften, se přihlásili nejen badatelé z Drážďan a Prahy, ale i Berlína, Kasselu, Vídně, Lisabonu, Oxfordu a Princetonu. V rámci konference proběhnou i dvě exkurze a to do Letohrádku Hvězda a zámku Troja, které časově a tématicky zaměření konference rámují. Plánovaná je opět publikace v řadě Studia Rudolphina.
Přiložený soubor: Tagungsprogramm- Dresden Prag um 1600 (PDF)
  • Heinrich Khunrath’s Amphitheatrum sapientiae aeternea (1609): editovaný překlad doplněný o analýzu jeho historických, vědeckých a uměleckých aspektů, Ivo Purš, GA ČR P405/12/1268
Nahoru

Přednáškový cyklus Umění a kultura v době Rudolfa II.

Přednášky pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Cyklus, který koordinuje prof. PhDr. Lubomír Konečný má formu „týmové“ výuky vedené předními odborníky na umění a kulturu doby Rudolfa II. (Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka a další). Tématem jednotlivých přednášek bude rudolfínské malířství, sochařství, architektura, zahrady, umělecké řemeslo, věda, a tvorba předních umělců působících především v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.

Rudolfínské umění či umělecká díla, která vznikla v Praze v době vlády Rudolfa II. (ca. 1580–1612) jsou v posledních letech předmětem čím dál intenzivnějšího odborného výzkumu a laického zájmu. Po skromné, ale novátorské předehře pod taktovkou Karla Chytila na počátku 20. století, nastala druhá etapa rudolfínského bádání v 60. letech díky iniciativě Jaromíra Neumanna. Plně sevšak rozvinulo až v následujících letech, kdy dočasně vyvrcholilo několika syntetickými pracemi (Robert J.W. Evans, Thomas DaCosta Kaufmann, Eliška Fučíková) a výstavou v Essenu a ve Vídni (1988/89) s jejich doprovodnými publikacemi. Výsledky dalšího bádání pak představila výstava Rudolf II. a Praha (1997) a na ni navazující konferenční sborník Rudolf II, Prague and the World (1998). V lednu 2000 pak na půdě Ústavu dějin umění AV ČR vzniklo centrum Studia Rudolphina, které vydává stejnojmenný časopis.

letní semestr 2014/2015
19.2. Úvod do studia umění a kultury Rudolfa II. – Prof. PhDr. Lubomír Konečný
26.2. Architektura v okruhu dvora Rudolfa II. – PhDr. Ivan Prokop Muchka
5.3. Antické umění ve sbírkách Rudolfa II. – Mgr. Markéta Ježková
12.3. Zahrady Rudolfa II. – Mgr. Sylva Dobalová, PhD.
26.3. Knižní malířství 2. poloviny 16. století – Mgr. Martina Šárovcová, PhD.
2.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (I.) – PhDr. Eliška Fučíková
9.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (II.) – PhDr. Eliška Fučíková
16.4. Náboženský obraz na dvoře Rudolfa II. – PhDr. Štěpán Vácha, PhD.
23.4. A. Sadeler, Oswald Croll a paracelsiánská alchymie – Mgr. Ivo Purš, PhD.
14.5. Kunstkomora Rudolfa II. – PhDr. Beket Bukovinská

Přiložený soubor: Umění a kultura v době Rudolfa II. (PDF)

letní semestr 2013/2014
3. 3. Úvod do umění Rudolfa II. – prof. PhDr. Lubomír Konečný
10. 3. Rudolfínská architektura - PhDr. Ivan Prokop Muchka
17. 3. Rudolf II. jako sběratel – Mgr. Markéta Ježková
24. 3. Rudolfínské malířství a sochařství - PhDr. Eliška Fučíková
31. 3. Ikonografie Rudolfa II. – Mgr. Eliška Zlatohlávková
7. 4. Kunstkomora Rudolfa II. – PhDr. Beket Bukovinská
14. 4. Zahrady Rudolfa II. – Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.
28. 4. Náboženský obraz na dvoře Rudolfa II. – PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
12. 5. Alchymie a Rudolf II. – Mgr. Ivo Purš, Ph.D.
19. 5. Staroměstsko-malostranský malířský cech – doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

ÚDU na Facebooku