Epigraphica et Sepulcralia (Epigrafická a sepulkrální studia)

Centrum bylo konstituováno 2005 jako společný úkol Oddělení dokumentace a Oddělení uměleckohistorické topografie na základě již dříve budované epigrafické dokumentace. Úkolem je badatelská, metodická, dokumentační a koordinační činnost ve v praxi úzce souvisejících oborech sepulkrálního bádání a středověké a novověké latinské epigrafiky jako „pomocné vědy“ dějin umění.

Centrum pořádá každoroční mezinárodní interdisciplinární konference k problematice sepulkrálních památek, které se konají od roku 2000. Vydává ediční řady Epigraphica et Sepulcralia (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií) a Epigraphica et Sepulcralia – monographica.

Centrum zajišťuje pravidelnou výuku epigrafiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity.

Pro českou a zahraniční badatelskou veřejnost je k dispozici studovna (dle dohody)

kontakt: PhDr. Jiří Roháček, CSc.
rohacek.at.udu.cas.cz

Nahoru

Aktuálně

14. zasedání k problematice sepulkrálních památek, 29. – 30. 10. 2015, Praha, Clam-Gallasův palác

Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha 2014

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure et Lettering. Sepulchral scuplture of the Jagiellonian period in Bohemiae. Praha 2014 (Epigraphica et Sepulcralia – monographica 3)

Pedagogická činnost 2014/2015

Jiří Roháček, magisterský cyklus Epigrafika (FF UJEP zimní semestr, FF JCU letní semestr)

Jiří Roháček, výběrový přednáškový cyklus Epigrafika (FF UK, letní semestr)

Nahoru

Ke stažení

Certifikovaná metodika Jiří Roháček, Epigrafika v památkové péči
https://www.npu.cz/publikace/met34epigr.pdf


Epigraphica et Sepulcralia, zásady pro úpravu textů


Literatura ke zkoušce

Přiložený soubor: Literatura ke zkoušce (PDF)Nahoru

Epigraphica et Sepulcralia, Epigraphica et Sepulcralia – monographica

Nahoru

13. zasedání k problematice sepulkrálních památek, 30. – 31. 10. 2014

ÚDU na Facebooku