Convivium

Od roku 2014 začal vycházet nový mezinárodní recenzovaný časopis CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova. Časopis se hlásí k dědictví N. P. Kondakova a jeho pražského Institutu, včleněného roku 1953 do Kabinetu dějin umění - předchůdce současného Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.. Ten se podílí na vydávání spolu s Masarykovou universitou Brno a universitou v Lausanne. Časopis, který pokrývá rozsáhlé chronologické rozmezí od raně křesťanského období do konce středověku, vychází dvakrát do roka v nakladatelství Brepols. Členy redakce časopisu, která sídlí na Masarykově universitě v Brně a pracuje pod vedením Ivana Folettiho (Centrum raně středověkých studií. Západ, Byzanc, Islám, při FF MU Brno), jsou Herbert L. Kessler, Serena Romano a Elisabetta Scirocco, za oddělení středověku ÚDU Klára Benešovská. Tito badatelé stáli rovněž za vznikem časopisu. Nově přibyl do redakce Erik Thuno. V roce 2014 vyšla dvě čísla, první číslo roku 2015 je věnované Hans Beltingovi k jeho životnímu jubileu.

convivium@earlymedievalstudies.com

http://www.earlymedievalstudies.com/convivium.html

Přiložený soubor: Convivium II-2 (PDF)
Přiložený soubor: Convivium II-1 (PDF)
Přiložený soubor: Convivium I-2 (PDF)
Přiložený soubor: Convivium I-1,2 (PDF)
ÚDU na Facebooku