GAČR

2018

Sylva Dobalová
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem
17-25383S, 2017-2019

Lubomír Konečný
Jusepe Ribera, Galileo Galilei a Pět smyslů: Studie o malířství a nové vědě na počátku 17. století
17-26693S, 2017-2019

Taťána Petrasová
Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile (1774–1854)
17-19952S, 2017-2019

Michal Šroněk
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích
17-11912S, 2017-2019

Petra Trnková
Reflexe kalotypie a počátky fotografie na papíru ve střední Evropě
17-00682S, 2017-2019

Štěpán Vácha
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích (GA ČR, projekt č. 17-11912S, 2017–2019, člen týmu)

2017

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
P409-13-39192S, 2013-2017

Sylva Dobalová
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem
17-25383S, 2017-2019

Lubomír Konečný
Jusepe Ribera, Galileo Galilei a Pět smyslů: Studie o malířství a nové vědě na počátku 17. století
17-26693S, 2017-2019

Taťána Petrasová
Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile (1774–1854)
17-19952S, 2017-2019

Michal Šroněk
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích
17-11912S, 2017-2019

Petra Trnková
Reflexe kalotypie a počátky fotografie na papíru ve střední Evropě
17-00682S, 2017-2019

Štěpán Vácha
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích (GA ČR, projekt č. 17-11912S, 2017–2019, člen týmu)

Tomáš Winter, Pavla Machalíková
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, spolu s Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
P409/15-07456S, 2015-2017

2016

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
P409-13-39192S, 2013-2017

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektivě
P409-13-39515P, 2013-2016

Tomáš Winter, Pavla Machalíková
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, spolu s Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
P409/15-07456S, 2015-2017

2015

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
P409-13-39192S, 2013-2017

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektivě
P409-13-39515P, 2013-2015

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
P409 - 13-18261S, 2013-2015

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů
P405/12/1268, 2012-2015.

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
P409-13-28594S, 2013-2015

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži, spolu s Radkou Tibitanzlovou (NG v Praze)
P409/13/174S, 2013-2015

Tomáš Winter, Pavla Machalíková
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, spolu s Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
P409/15-07456S

2014

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
P409-13-39192S, 2013-2017

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektivě
P409-13-39515P, 2013-2015

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor
P409/11/2220, 2011-2014

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
P409 - 13-18261S, 2013-2015

Martin Mádl
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích
P409/12/12568, 2012-2014.

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů
P405/12/1268, 2012-2015.

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
P409-13-28594S, 2013-2015

Štěpán Vácha

Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži, spolu s Radkou Tibitanzlovou (NG v Praze)
P409/13/174S, 2013-2015

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617, 2012-2014.

Tomáš Winter, Polana Bregantová
Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie, spolu s Annou Pravdovou (NG v Praze) 
P409/12/0133, 2012-2014.

Tomáš Winter, Pavla Machalíková
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, spolu s Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK)
P409/15-07456S

2013

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
P409-13-39192S, 2013-2017

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektivě
P409-13-39515P, 2013-2015

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor
P409/11/2220, 2011-2014

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
P409 - 13-18261S, 2013-2015

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
P409-13-28594S, 2013-2015

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži
P409/13/174S, 2013-2015

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617, 2012-2014.

Tomáš Winter, Polana Bregantová
Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie, spolu s Annou Pravdovou (NG v Praze) 
P409/12/0133, 2012-2014.

2012

Jan Chlíbec
Bernardinské "slunce" nad českými zeměmi - význam bernardinské estetiky
P409/12/2302, 2012-2014

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor
P409/11/2220, 2011-2014

Martin Mádl
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích
P409/12/12568, 2012-2014.

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů
P405/12/1268, 2012-2015.

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617, 2012-2014.

Tomáš Winter, Polana Bregantová
Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie, spolu s Annou Pravdovou (NG v Praze) 
P409/12/0133, 2012-2014.

2011

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy
P409/11/P834, 2011-2013.

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor
P409/11/2220.

2010

Ivan Muchka
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda
P409/10/2284, 2010-2012.

ÚDU na Facebooku