Fotografie

Sbírka fotografií a reprodukcí vytvořených na bázi fotografického procesu z období druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století obsahuje několik desítek tisíc snímků. Těžištěm jsou fotografie z pozůstalosti Zdeňka Wirtha, včetně materiálů, které byly součástí tzv. Památkového archívu Státního fotoměřického ústavu, Archeologické komise a vídeňské Ústřední komise pro ochranu památek. Další významné soubory pochází např. z pozůstalosti Josefa Cibulky či Viktora Kotrby. Značnou část představují fotografie architektury, interiérů a fotografické portréty. Mezi početněji zastoupené lokality patří Kutná Hora, Plzeň či pražské obvody. Z fotografů a fotografických ateliérů je silně zastoupen například František Fridrich, Štencův grafický závod, Wenzel F. Jantsch či Andreas Groll. Součástí sbírky je také větší množství fotografií německé, francouzské a italské provenience.

Od roku 2009 probíhá základní zpracování fondu, včetně digitalizace. – První část sbírky (ca 20.000 fotografií) byla zpracována v rámci projektu „Resurrected Treasure“, řešeného s podporou grantu EEA – Norských fondů. Více najdete v publikaci Petry Trnkové (ed.), Oudadate Pix. Revealing a photographic archive.

Databáze sbírky je dostupná zde.

kurátorka: Mgr. Petra Trnková, Ph.D., e-mail: ptrnkova.at.gmail.com

ÚDU na Facebooku