Josef Ehm

JOSEF EHM (1909 – 1989), významný český fotograf a pedagog Státní grafické školy v Praze. Spolu s fotografem Jaromírem Funkem redigoval časopis Fotografický obzor.

V průběhu roku 1982 prof. Ehm vybral a daroval Ústavu dějin umění AV Č svá fotografická díla, která předtím publikoval v uměleckohistorické literatuře např. v knihách Vojtěch Volavka, J. V. Myslbek, Praha 1942, Albert Kutal, České gotické sochařství 1350 – 1450, Praha 1962, České gotické umění, Praha 1977 s úvodem Jaroslava Pešiny, v monografii Oldřicha J. Blažíčka, Ferdinand Brokof, Praha 1976, v knize Jaromíra Neumanna, Český barok, Praha 1969 a dalších.

Nahoru

Publikace s fotografiemi Josefa Ehma ze sbírek ÚDU

Publikace s fotografiemi Josefa Ehma ze sbírek ÚDU po roce 1982:

 • Umění české reformace (1380-1620), Praha 2010
 • Velké dějiny zemí koruny české, Architektura, Praha 2009
 • Pavel Kalina, Benedikt Ried, Praha 2009
 • Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, Arcidiecézní muzeum Olomouc 2006
 • Petr Čornej a kol., Záhady českých dějin, Praha 2004
 • Jaroslav Kadlec, Dějiny kláštera augustiniánů, Praha 2004
 • Roman Prahl a kol., Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830, Praha 2004
 • Lenka Bobková, Velké dějiny zemí koruny české IVa, Praha 2003
 • Dějiny českého výtvarného umění III. 1870–1890., Praha 2001
 • 10. století architektury. Praha 2001
 • Arch. Petr Pelčák, Kniha o Litomyšli, 2001
 • Dějiny českého výtvarného umění IV., Praha 1998
 • Umělecké památky Prahy Staré Město Josefov, Praha 1996
 • Thomas DaCosta Kaufmann, Court, Cloister & City. The Art and Culture of Central Europe 1450 - 1800, London 1995
 • Dix siècle ď enluminure italienne du VIe au XVIe siècle, Bibliothèque Nationale à Paris, 1984

ÚDU na Facebooku