Oddělení umění 19.–21. století

Oddělení se zaměřuje na výzkum českého moderního umění a jeho mezinárodních souvislostí, a to jak v rámci kolektivních, tak individuálních výzkumných projektů. Jeho členové zpracovávají témata z oblasti malířství, sochařství, architektury i teorie a metodologie výtvarného umění. Nedílnou součástí práce oddělení je také prezentace českého moderního umění na výstavách pořádaných ve spolupráci s galerijními institucemi doma i v zahraničí.

Nahoru

Pracovníci

Mgr. Pavla Machalíková PhD. (vedoucí oddělení), Mgr. Hana Buddeus, Ph.D. (grant NAKI II), PhDr. Lenka Bydžovská CSc., Mgr. Jakub Hauser (grant NAKI II), Mgr. Martina Hrabová, Ph.D. (program podpory postdoktorandů AV), PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. (grant NAKI II), prof. PhDr. Petr Kratochvíl CSc., PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., Mgr. et Mgr. Katarína Mašterová, Ph.D. (grant NAKI II), PhDr. Mahulena Nešlehová, Fedora Parkmann, Ph.D., PhDr. Taťána Petrasová, CSc., prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Tomáš Winter, PhD.

Nahoru

Stipendisté

Fedora Parkmann, Ph.D., Program podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, 2019–2020, Transnacionální pohled na českou sociální fotografii: případ mezinárodních výstav v Československu (1933-1934) mezi Německem, Francií a SSSR

Mgr. Martina Hrabová, Ph.D., Program podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, 2017–2018: V zákulisí ateliéru: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce

PhDr. Eva Janáčová, Ph.D., Program podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, 2016–2017: Vizuální dějiny sionismu v Čechách a na Moravě

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

 • Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu (Rostislav Švácha, Lenka Bydžovská, Taťána Petrasová, Vojtěch Lahoda, Petr Kratochvíl, Mahulena Nešlehová), v rámci programu Strategie AV21.
 • Umění jako forma komunikace v rámci výzkumného okruhu Společnost a komunikace (Tomáš Winter, Pavla Machalíková), v rámci programu Strategie AV21.
 • Kramář/Picasso Documents: digitalizace poznámkových sešitů Vincence Kramáře z fondů ÚDU AV ČR, ve spolupráci s MoMA, New York.
 • Mezioborová plzeňská symposia k problematice 19. století (Taťána Petrasová, Pavla Machalíková) – ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústavem pro hudební vědy FF UK, Ústavem pro dějiny umění FF UK a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK.
Nahoru

Granty

2018

Eva Janáčová
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost (NAKI II, id. kód projektu DG18P02OVV039), 2018-2021, řešitel příjemce: Eva Janáčová, členové řešitelského týmu:Jakub Hauser, Jan Dienstbier, Daniel Baránek, Michal Frankl, Milan Pech, Daniel Soukup, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Alice Aronová

Taťána Petrasová
Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile, standardní projekt GA ČR, 2017-2019

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

2017

Taťána Petrasová
Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile, standardní projekt GA ČR, 2017-2019

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

2016

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

2015

Tomáš Winter
Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1840–1960, standardní grantový projekt GAČR, reg. č. 15-07456S, spolu s Pavlou Machalíkovou, Milanem Pechem (KTF UK) a Vladimírem Czumalem (KTF UK), 2015–2017

2013

Pavla Machalíková
František Tkadlík 1786-1840 (grant Národní galerie v Praze, Šárka Leubnerová, Radim Vondráček; GAČR P409 13-17156S)

2012

Tomáš Winter
Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie, GAČR, reg. č. P409/12/0133, spolu s Annou Pravdovou (NG v Praze) a Polanou Bregantovou (ÚDU AV ČR)

2011

Petr Kratochvíl
Architektura a veřejný prostor, 2011–2013
GAČR

2010

Tomáš Winter
Primitivismus v českém výtvarném umění a teorii 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2009

Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Tomáš Winter
Primitivism in Czech Visual Art and Theory 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2008

Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Taťána Petrasová
19th century art: between Prague and München, 2006–2008
GAAV A800330602
Tomáš Winter
Primitivism in Czech Visual Art and Theory 1850–1950, 2008–2010
GAČR 408/08/P490

2007

Lenka Bydžovská (spoluřešitel Polana Bregantová)
Jindřich Štyrský (1899–1942), 2006–2007
GAAV A800330603
Petr Kratochvíl
Current architecture and its themes, 2007–2009
GAAV IAA800330701
Taťána Petrasová (Helena Lorenzová)
Zapomenuté a zapomenutí v dějinách kultury 19. století v Čechách, 2006–2007
GAČR 408/06/1675
Taťána Petrasová (spoluřešitel Roman Prahl)
19th century art: between Prague and München, 2006–2008
GAAV A800330602

Nahoru

Výstavní projekty

2018

Ze Znojma do Tel Avivu (Znojmo, Galerie Domu porozumění), Eva Janáčová

2017

Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention (Galerie výtvarného umění v Ostravě),  Mahulena Nešlehová, Markéta Svobodová

Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800–1950 (GAVU Cheb),  Tomáš Winter, Pavla Machalíková

Otte Wallish: Zapomenuté pozdravy z Izraele (České centrum Praha), Eva Janáčová

Veřejný prostor CZ – Krajina města (Brno, Praha – Galerie Jaroslava Fragnera), Petr Kratochvíl

František Tkadlík 1786 –1840 (OGL Liberec), spoluautorka: Pavla Machalíková

Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč (OGL Liberec), Pavla Machalíková, Tomáš Winter

2016

Zdenek Rykr a továrna na čokoládu (NG v Praze), Vojtěch Lahoda

Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio (Galerie Věda a umění AV ČR), Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

Krása bude křečovitá (AJG), spoluautorka: Lenka Bydžovská

Lekce z karikatury – kubismus (UPM, Praha, Dům U Černé Matky Boží), Tomáš Winter

František Tichý: Exhibice těla (GAVU Cheb), Tomáš Winter

2015

František X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905 / Josef Koudelka, Na kopané, 1907 (GAVU Cheb), Tomáš Winter

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění (ZčG Plzeň 2015), Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Lenka Bydžovská, Taťána Petrasová

Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní loajalita v umění 19. století, Taťána Petrasová (spolu s Markétou Theinhardtovou, Université Paris 4 – Sorbonne)
Plzeň, Západočeská galerie, Galerie "13", 17. 2. - 17. 5. 2015

2014

Thomas Theodor Heine: Květinový den / Ein Blumentag, 1912 (GAVU Cheb), Tomáš Winter

Brutalismus Emila Filly, Vojtěch Lahoda
Cheb, Galerie výtvarného umění, 3. 4. – 15. 6. 2014

Hagenbund – Ein europäiches Netzwerk der Moderne (1900 bis 1938), spolupráce: Vojtěch Lahoda
Vídeň, Unteres Belveder, 11. 10. 2014 – 1. 2. 2015

Pavel Nešleha – Poutalo mě světlo..., Mahulena Nešlehová
Litoměřice, SČGVU, 18. 4. – 1. 6. 2014

Bohumil Kubišta – Grafika, Mahulena Nešlehová
Praha, Galerie Zdeněk Sklenář, 10. 9. – 17. 10. 2014

Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně, Pavla Machalíková
Liberec, Galerie výtvarného umění, 17.6.–14. 9. 2014
Praha, Národní galerie, 17. 10. – 25. 1. 2014

2013

Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940–1945), Tomáš Winter (spolu s Annou Pravdovou z NG)
Cheb, Galerie výtvarného umění, 4. 4. - 30. 6. 2013
foto zde

Pavel Nešleha - Sedimenty paměti IV., Mahulena Nešlehová
České Budějovice, Alšova jihočeská galerie, 28. 3. - 12. 5. 2013
foto zde

Pavel Nešleha - Možnosti zobrazení, Mahulena Nešlehová
Praha, VŠUP, 1. 3. - 6. 4. 2013
foto zde

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Tomáš Winter
Západočeská galerie v Plzni, 30. 1. - 28. 4. 2013
foto zde

2012

— Jan Zrzavý: Božská hra, Lenka BydžovskáVojtěch Lahoda, Zuzana Novotná, Karel Srp Ostrava, Galerie výtvarného umění, 12. 12. 2012 – 10. 3. 2013

Miloš Jiránek. Zápas o moderní malbu, Tomáš Winter
Cheb, Galerie výtvarného umění, 5. 4.–17. 6. 2012

Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století, Taťána Petrasová
Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, 23. 2.–6. 5. 2012

SIAL, Rostislav Švácha, Ludmila Hůrková, Vendula Hnídková, Marie Platovská
Plzeň, Západočeská galerie v Plzni, 20.1.–15.4. 2012

2011

— Černá slunce. Odvrácená strana modernity 1927–1945, (Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp)
Dům umění, Ostrava, 6. prosince 2011 – 4. března 2012

— stálá expozice Malířská síň Jana AutengruberaVojtěch Lahoda
Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy

— New Formation. Czech Avant-Garde Art and Modern Glass, 6. listopadu 2011 – 5. 2. 2012 (Lenka Bydžovská, Jan Mergl, Karel Srp)

— Konec avantgardy? Výstava a publikace o českém výtvarném umění v letech 1938–1948, (Lenka BydžovskáVojtěch Lahoda, Milan Pech, Anna Pravdová, Hana Rousová)
Galerie hlavního města Prahy, 26. května – 25. září 2011

2010

— Realita je víc než fikce. Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Mahulena Nešlehová
Brno, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu 2010

— SIALRostislav ŠváchaLudmila HůrkováVendula HnídkováMarie PlatovskáMarkéta Svobodová
Olomouc, Muzeum umění, 3. 6.–19. 9. 2010

— Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Zbyněk Baladrán – Lenka Bydžovská – Karel Srp, foto zde
Plzeň, Západočeská galerie, 3. 6.–19. 9. 2010

— Emil Filla: archiv umělceVojtěch LahodaTomáš Winter, foto zde
Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje (GASK) 8. 5.–19. 9. 2010

— Vražedná realitaTomáš Winter (spolu s Evou Bendovou, Národní galerie v Praze), 
Plzeň, Západočeská galerie 19. 2.–16. 5. 2010

2009

Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris – Prag, spolupráce: Lenka Bydžovská
Ludwigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 14. 11. 2009 – 14. 2. 2010

Jan AutengruberVojtěch Lahoda (spolu s Janem Jedličkou),
Plzeň, Západočeská galerie 8. 10.–21. 11. 2009

— Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v PlzniVojtěch Lahoda (spolu s Petrem Jindrou),
Plzeň, Západočeská galerie 8. 10–31. 1. 2010

— Amerika k sežráníTomáš Winter (spolu s Evou Bendovou),
Praha, Národní galerie v Praze, 25. 5.–26. 10. 2009

— Karel Teige / Zbyněk Baladrán. Asymetrická symetrie (An asymmetric harmony), Lenka Bydžovská (spolu s Karlem Srpem),
Olomouc, Muzeum umění 23. 4. –21. 6.; Praha, Galerie hl. města Prahy 4. 9. 2009–1. 11. 2009

— Česká kubistická architektura a design, 1911–1925: Gočár, Chochol, Janák, Rostislav Švácha (spolu s fotografem Suzuki Yutaka, Fujimori Terunobu a Petrem Volfem),
Tokio, galerie INAX, březen 2009

— Zelená architektura.cz Petr Kratochvíl, Berlin, Tschechisches Zentrum, 26. 3.–7. 5. 2009,
Brémy, Bremer Zentrum für Baukunst, 9. 6. –10. 7. 2009

— Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Taťána Petrasová
Plzeň, Západočeská galerie, 17. 2.–26. 4. 2009 (spoluautor Markéta Theinhardtová)

2008

— Zelená architektura.cz Petr Kratochvíl,
Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, 29. 10.–14. 12. 2008

2007

— Jindřich ŠtyrskýLenka Bydžovská
Galerie hlavního města Prahy, 30. 5.–9. 9. 2007 (spoluautor Karel Srp)

— Jiří Kroha (1893–1974). Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. stoletíRostislav Švácha
Muzeum města Brna, 12. 6.–19. 8. 2007 (spoluautoři Marcela Macharáčková et all.),

— Josef Šíma. Návrat TheseůvLenka Bydžovská (spolu s Karlem Srpem),
Praha, Galerie hl. města Prahy 3. 11. 2006–7. 1. 2007

Nahoru

Konference

2017

Bader Scholars in Art History, Praha, AKC, listopad 2017, organizátoři: Pavla Machalíková, Martin Mádl

Jeruzalém: Věčný zdroj umělecké inspirace, Praha, AKC, 5. září 2017, organizátor: Eva Janáčová

2016

Existuje židovské umění?, Praha, AKC, 7. října 2016, organizátor: Eva Janáčová

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích. Mezinárodní symposium k poctě Josefa Sudka, Praha, AKC, 1. – 2. 12. 2016, organizátoři: Hana Buddeus, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
http://www.sudekproject.cz/mezinarodni-sympozium-k-pocte-josefa-sudka

Konference 13 výzkumných týmů AV ČR – prezentace nejzajímavějších směrů současné vědy očima 13 mezinárodních komisí hodnotících výsledky AV ČR v letech 2010–2014, Praha 24. března 2016, pořadatel: AV ČR
https://www.youtube.com/watch?v=LpdxHMhgJ-U

2015

Umění a tradice / vysoké a nízké (v rámci projektu AV ČR „Strategie21“ ), Praha, AKC, 26. – 27.11. 2015,  Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Relativnost veřejného a soukromého – workshop v rámci výzkumného projektu Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu, Praha, 9. října 2015, pořadatel: ÚDU AV ČR, v.v.i.

Neviditelná Loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. 35. plzeňské sympozium, Plzeň, Západočeské muzeum, 26.–28. 2. 2015, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

2014

Nationalism and Cosmopolitism in Avant-Garde and Modernism: THe Impact of WWI, mezinárodní workshop Praha, Akademické konferenční centrum, 27.–28. 11. 2014, organizátoři:  Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter

Local Roots – European Connections. Positions of Nazarene Art in 19th Century Europe (mezinárodní konference o nazarenismu v umění 19. století, Oblastní galerie v Liberci, 10.-11. 9. 2014 organizátorka: Pavla Machalíková

2012

Člověk a stroj v české kultuře 19. století, 32. plzeňské sympozium, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Západočeského kraje, 23. – 25. 2. 2012, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

2009

Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 29. plzeňské sympozium, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, 26.–28. 2. 2009, organizátoři: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková

Nahoru

Připravované projekty

 • Proměny funkcí výtvarného díla
  Projekt oddělení 19.–21. století navazuje na předchozí dlouhodobý výzkum dějin výtvarného umění v českých zemích. Hlavním badatelským zájmem budou nová témata a problémy, které do umění vnesly změny související se vznikem moderní společnosti a s proměnami statusu umění od roku 1800 až po současnost. Dlouhodobý výzkum vyústí v letech 2018–2022 do několika dílčích studií a povede k přípravě kolektivní monografie realizované členy oddělení.
 • Dokumentace a interpretace uměleckých výstav v českých zemích v letech 1820–1945
  Prvním krokem připravovaného projektu bude vytvoření databáze důležitých uměleckých výstav v českých zemích v letech 1820–1945. Databáze bude shromažďovat a zpřístupňovat materiály ke klíčovým výstavám (katalogy, obrazovou dokumentaci, recenze ad.) a umožní jejich další badatelské zpracování.
 • Jdi na venkov!
  Na základě grantového projektu zpracovávaného členy oddělení (T. Winter, P. Machalíková) je připravována výstava ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a tematicky také stejně zaměřený ročník mezioborového plzeňského sympozia.
 • Rozlomená doba
  Mezinárodní výstavní projekt ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, Galerií města Bratislavy, International Cultural Centre Krakov a Janus Pannonius Múzeum Pécs se připravuje projekt Rozlomená doba – mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana 1908–1928 (Lenka Bydžovská)
ÚDU na Facebooku