Koncepce činnosti Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na léta 2018−2022

Přiložený soubor: Koncepce činnosti 2018−2022 (PDF)
Přiložený soubor: Dodatek ke koncepci 2018–2022 (PDF)
Přiložený soubor: Activity Program 2018−2022 (PDF)
ÚDU na Facebooku