Muzikologie

Oddělení muzikologie zahájilo svoji činnost 1. ledna 2019 a svoji odbornou práci zaměřuje na výzkum a interpretaci pramenných materiálů k dějinám hudební kultury v českých zemích v evropském kontextu od období středověku až po současnost, přičemž pole badatelského zájmu není omezeno pouze na zdroje umělecké hudební kultury, ale část výzkumné kapacity směřuje i k odkrývání funkcí a projevů zábavné hudby. Střednědobý plán výzkumu propojuje stanovené individuální výzkumné projekty a publikační výstupy s týmovými, které budou v horizontu cca deseti let završeny kolektivní monografií k dějinám hudby v českých zemích.

Nahoru

Pracovníci

Anja Bunzel, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.; doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. (vedoucí oddělení); doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.; PhDr. et Mgr. Milada Jonášová, Ph.D.; Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.; PhDr. Aleš Opekar, CSc.; Dr. des. David Vondráček

Nahoru

Výzkumné projekty

  • Pražská mozartovská vila Bertramka ve světle neznámých německých pramenů z roku 1925 a 1942 (Milada Jonášová - Strategie AV21 programu Paměť v digitálním věku pro rok 2019
  • Tematické katalogy českých skladatelů online (Václav Kapsa - Strategie AV21 programu Paměť v digitálním věku pro rok 2019)
ÚDU na Facebooku