Plzeňské sympozium 19. století

 

Mezioborové plzeňské konference, které pořádá každoročně od roku 1981 až do současnosti tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., a z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za spolupráce Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Archivu města Plzně.

www.plzensympozium.cz

K sympozium je od roku 2009 zásluhou Západočeké galerie v Plzni opět připravována tematická výstava: Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění (2009, Taťána Petrasová, Markéta Theinhardtová, Sorbonne - Paris 4); Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914 (2010, Eva Bendová, Národní galerie v Praze, Tomáš Winter); Ach! Italia, cara mia! (2011, Roman Prahl, Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha).

Výsledky jsou každoročně publikovány, od roku 2008 v nakladatelství Academia.

ÚDU na Facebooku