Středověk v pohybu

Od roku 2010 pořádá oddělení umění středověku cyklus pravidelných pracovních setkání nad novými i staršími názory, stanovisky, objevy na poli umění 9. – poloviny 16. století "Středověk v pohybu" a to v poslední úterý lichého měsíce, vždy o 16.00. Dle možností jsou do programu zahrnovaná i mimořádná vystoupení obvykle zahraničných badatelů.

Nahoru

2018

30.1.
Petr Macek, Klášter v Kadani jako “Nový Jeruzalém” na základě nových průzkumů

27.3.
Daniela Rywiková, Neviditelné ženy: Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově

24.4.
Alessandro Taddei, The great cities of Early Byzantine Greece (4 -7 AD). Architectural maintenance and strategies of transformation

Nahoru

2017

31. 1.
Ivan Foletti (Université de Lausanne, Masarykova univerzita v Brně) a jeho studenti
Putující historici umění aneb dějiny umění jako tělesná zkušenost

28. 3.
Petr Macek (FF UK)
O objevech v basilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

24.10.
Vladislav Razím (Národní památkový ústav Středních Čech)
Středověký Gotland – ostrov zapomenutého času

21.11.
Zuzana Frantová (Seminář dějin umění FF MU Brno)
Trh s mramorem v pozdně antickém Středozemí. Architektura, sarkofágy a „globální dějiny umění“

Nahoru

2016

2. 2.
(mimořádný termín místo 26. 1.)
Ivan Foletti
Pozdně antická Gruzie: Orient oder Rom?

29. 3.
Francesco Lovino
Discovering Byzantium in the interwar years: the Seminarium Kondakovianum (1927–1938)

31. 5.
Dragos Nastasoiu
Kult a ikonografie dvou českých patronů, sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda ve středověkých Uhrách
(v angličtině)

25. 10.
Jarmila Čiháková-Martin Müller
Geometrie v románských rotundách

29. 11.
Petr Chotěbor
Katedrála sv. Víta očima architekta-památkáře

Přiložený soubor: Stredovek v pohybu 2016 (PDF)
Nahoru

2015

27.1.

Zuzana Frantová, Universita v Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Zlatnictví a diplomacie západořímského dvora

31.3.

Kateřina Kubínová, Ústav dějin umění AV ČR
Římský konzul nebo sv. Petr? Slonovinová destička na vazbě evangeliáře Cim 2

26.5.

František Záruba, Katedra dějin křesťanského umění KTF UK
Aula magna – velký hradní sál

23.6.

Christoph Brachmann, University of North Carolina at Chapel Hill
The “Naumburg Master”: A German Myth Reconsidered

29. 9.

Jana Gajdošová, University of Cambridge
Vaulting Small Spaces: The Innovative Design of the Old Town Bridge Tower Vault

24.11.

Zdeněk Žalud (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích),
Rozkvět astrologie ve střední Evropě v 15. století

Nahoru

2014

28.1.

Alžběta Filipová, Université Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Ampule ze Svaté země a jejich historická paměť [Ampulae from the Holy Land and their Historical Memory]

26.3.

Dalibor Prix, Ústav dějin umění AV ČR a Univerzita v Opavě
Zamyšlení nad architekturou kolem roku 1300 [Reflections on Architecture Around 1300]

29.4.

Štefan Valášek, Uniwersytet Jagielloński, Krakow
Nástenné maľby v kostole Všetkých svätých v Ludrovej pri Ružomberku [The Murals in the Church of All Saints in Ludrová near Ružomberok]

13.5.

Denise Zaru, Université Lausanne
Visualising the Eucharist: Altarpieces for Dominican Observants in Venice

27.5.

Jan Dienstbier, Ústav pro dějiny umění FF UK
Téma středověkých moralit v nečekaných souvislostech

4.9.

Evelin Wetter, Abegg-Stiftung, Riggisberg
Oriental Silks at the Court of the Bohemian Kings

4.11.

Francesco Lovino, Universita Padova
Byzantium beyond Byzantium: the Italo-Greek Manuscripts of the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice (X-XIII c.)

25.11.

Monika Brenišínová, Středisko iberoamerických studií FF UK
Kukuřiční lidé: Umění evangelizace Nového Španělska 16. století

Nahoru

2013

20.2.

Ivan Foletti, Section d'histoire de l'art 'L'Anthropole', UNIL Lausanne a Seminář dějin umění FF MU
Dveře kostela Santa Sabina v Římě

26.3.

Jan Hrdina, Archiv hl. města Prahy
Nové nálezy pražského poutního odznaku a jejich středoevropský kontext

30.4.

Tomáš Gaudek, Ústav dějin umění AV ČR
Iluminované rukopisy druhé třetiny 14. století z fondu někdejší roudnické kanonie: otázky a úvahy

28.5.

Ivo Hlobil, Ústav dějin umění AV ČR
O zvláštnostech zobrazení Ukřižovaného Krista v lucemburské době

24.9.

Julie Jančárková, Slovanský ústav AV ČR
Obraz Proměnění Páně na hoře Tábor v byzantském a ruském umění

29.11.

Evelin Wetter, Abegg-Stiftung, Riggisberg
Bride of Christ and Groom of the Church: Liturgical Clothing in Consecration Rites

Nahoru

2012

31.1.

Maria Theisen, Abteilung für Schrift- und Buchwesen, Institut für Mittelalterforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Spotlight on the Anonymus: Illuminators and their Social Networks in the City of Prague

at the Time of King Wenceslas IV, c. 1380–1420

27.3.

Kateřina Horníčková, IMAREAL Österreichische Akademie der Wissenschaften

Místa a lidé: K významu prostředí na středověkých obrazech

25.9.

Milena Bartlová, UMPRUM, Katedra teorie a dějin umění a FHS UK

Skutečná přítomnost: Debata nad knihou Mileny Bartlové

27.11.

Klára Mezihoráková, Ústav dějin umění AV ČR

Zpověď a přijímání v podmínkách klausury: Problematika specifických stavebních úprav v klášterních kostelích dominikánek

Nahoru

2011

22.3.

Vít Mlázovský a Aleš Pospíšil, NPÚ

Heidenreichův klášterní chrám v Sedlci – podoba chóru

Nahoru

2010

26.1.

Karel Otavský, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Karel IV. a hrob sv. Václava

30.3.

Petr Macek, Ústav pro dějiny umění FF UK a NPÚ

Poparléřovské proměny portálu

25.5.

Klára Benešovská, Ústav dějin umění AV ČR

Umělecké transfery: Mobilita umělců, mobilita předmětů

30.11.

Klára Benešovská, Ústav dějin umění AV ČR a Michal Rykl, Fakulta architektury ČVUT

Dům U kamenného zvonu

ÚDU na Facebooku