Hudební věda

http://hudebniveda.cz/

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Vydává Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vedoucí redaktor: Roman Dykast
Výkonná redaktorka: Hana Jarolímková

Adresa redakce:

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i.
Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
Tel: 220 303 931; 220 303 930

E-mail: hudebni.veda.at.udu.cas.cz

Hudební věda je impaktovaný časopis zastoupený v databázích:

Web of Science (ISI Web of Knowledge)

SCOPUS

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

ÚDU na Facebooku