Oddělení raného novověku

Oddělení se zabývá výzkumem renesančního, manýristického a barokního umění v Čechách a na Moravě v mezinárodních souvislostech a v širších kulturních vazbách.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Beket Bukovinská, Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Konečný, Mgr. Martin Mádl, Ph.D., PhDr. Ivan Muchka, Mgr. Ivo Purš, Ph.D., PhDr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (vedoucí oddělení)

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech
Ústav dějin umění AV ČR se v roce 2019 zapojuje do projektu Národního památkového ústavu (www.npu.cz; k projektu viz zde)
Koordinátor: Martin Krummholz

Nahoru

Granty

2017

Sylva Dobalová (řešitel), Beket Bukovinská, Ivan Muchka, Ivo Purš, Petr Uličný, Markéta Ježková (členové týmu)
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem. GAČR 17-25383S, 2017–2019.

Michal Šroněk (řešitel), Martin Mádl, Štěpán Vácha (členové týmu)
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích. GA ČR, č. 17-11912S, 2017–2019.

Lubomír Konečný
Jusepe Ribera, Galileo Galilei a Pět smyslů: Studie o malířství a nové vědě na počátku 17. století. GAČR 17-26693S, 2017–2019.

Martin Krummholz (spoluřešitel)
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry. Projekt NAKI Ministerstva kultury České republiky –DG16P02B052, 2016–2019.

2016

Martin Krummholz (spoluřešitel)
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry. Projekt NAKI Ministerstva kultury České republiky –DG16P02B052, 2016–2019.

2015

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů. GAČR P405/12/1268, 2012–2015.

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži. GAČR 13-13174S, 2013–2015.

2014

Martin Mádl (řešitel), Štěpán Vácha (člen týmu)
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích, GA ČR P409/12/12568, 2012–2014.

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů, GA ČR P405/12/1268, 2012–2015.

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži. GA ČR 13-13174S, 2013–2015.

2013

Martin Mádl (řešitel), Štěpán Vácha (člen týmu)
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích, GA ČR P409/12/12568, 2012–2014.

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů, GA ČR P405/12/1268, 2012–2015.

Štěpán Vácha
Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži. GA ČR, P409/13/174S, 2013–2015.

2012

Martin Mádl (řešitel), Štěpán Vácha (člen týmu)
Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích, GA ČR P409/12/12568, 2012–2014.

Ivo Purš
Amphitheatrum sapientiae aeternea Heinricha Khunratha (1609): překlad, edice a analýza jeho historických, přírodovědeckých a uměleckých aspektů, GA ČR P405/12/1268, 2012–2015.

Michal Šroněk
Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období 1550–1650, GA AV ČR, č. IAA800330902, 2009–2012.

2010

Ivan P. Muchka
Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, GA ČR P409/10/2284, 2010–2012.

2009

Martin Mádl
Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.-80. let 17. století, GA ČR No. 408/09/0949.

Ivo Purš
An analysis of scientific, cultural, and historical aspects of Michael Maier’s theory of medical alchemy carried out chiefly on the basis of two rare extant copies of his books printed in Prague in 1609, GA AV No. 3624435093, 2007–2009.

Ivo Purš
Research of the Ferdinand of Tirol library – aspects of history of arts and culture, GA AV, program Podpora projektů cíleného výzkumu, No. 1QS800330501, 2005–2008.

Michal Šroněk
Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období 1550–1650, GA AV IAA800330902, 2009–2012.

Nahoru

Výstavní projekty

2017

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, NG v Praze ve spolupráci s UDU AV ČR, v.v.i. a Schloss Ambras Innsbruck, Valdštejnská jízdárna, 3.11.2017 – 25.2.2018


Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda
, letohrádek Hvězda, 8.9 – 29.10.2017, podpořeno programem Strategie AV21, Evropa a stát: mezi barbarství a civilizací, téma: Ferdinand II. Tyrolský; odborný garant Ústav dějin umění AVČR, koordinátor: Sylva Dobalová, autoři: Sylva Dobalová, Ivan Muchka, Ivo Purš; realizátor Památník národního písmenictví.
http://statav21.cz/vystava-ferdinand-ii-tyrolsky-a-letohradek-hvezda

2015

Štěpán Vácha
Baroko v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni, říjen 2015 – březen 2016, spoluautor

2011

Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Praha, Valdštejnská jízdárna, 19. 5. - 21. 8. 2011

2010

Lubomír Konečný, Beket Bukovinská, Ivan P. Muchka
Hans von Aachen (1552–1615) – Court Artist in Europe

Suermondt Museum Aachen – Obrazárna Pražského hradu, Praha. 1. 7. – 3. 9. 2010  
Wien, Kunsthistorisches Museum, 19.10. 2010 - 9. 1. 2011

Nahoru

Konference

2015

Mezinárodní konference Dresden – Prag um 1600. Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissen
Drážďany, Praha, 17. 3. –20. 3. 2015, hlavní organizátor akce: Beket Bukovinská a Ivan Muchka, asistentka: Markéta Ježková

2014

The Discovery of Central–Plan Forms: Architecture in France and the Czech Lands between 1500 and 1800, Praha, 17-18.4., mezinárodní konference ve spolupráci s EPHE Paris, referáty Taťána Petrasová, Martin Krummholz, Ivan Muchka

Looking for Leisure, Court Residences and their Satellites, 1400–1700, Praha, 5-7.6.2014, mezinárodní kolokvium pořádané ESF Research Networking Programme PALATIUM, Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Seminářem dějin umění, Masarykova univerzita, Brno; úvodní referát Ivan Muchka, další referáty: Martin Krummholz, Martin Mádl

2010

Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe
Praha, 22. - 25. 9. 2010, organizátor: Beket Bukovinská, Štěpán Vácha

2008

Ceiling Painting around 1700: Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy
Ljubljana, 16.–17. 10. 2008, organizátor: Martin Mádl

Nahoru

Konference Looking for Leisure, Court Residences and their Satellites, 2014

Nahoru

Konference Hans von Aachen, 2010

Nahoru

Připravované projekty

  • Příprava výstavy arcivévoda Ferdinand Tyrolský, KHM Wien (Ambras), 2017, spolupráce
ÚDU na Facebooku