Centrum pro výzkum fotografie

Photography Research Centre

Úkolem CVF je zkoumat dějiny a teorii fotografie, vytvářet prostor pro sdílení a prezentaci výsledků vlastního základního i aplikovaného výzkumu a také aktivně spolupracovat s dalšími českými i zahraničními institucemi a badateli.

Centrum má ambici stát se jedinečnou platformou mezioborového výzkumu v ČR, jehož společným jmenovatelem je fenomén fotografie. Ačkoli se fotografie už bezmála 180 let dotýká všech oblastí života i všech vědních oborů, v českém prostředí bývá často zkoumána a interpretována pouze v rámci oborově, institucionálně, tematicky či regionálně velmi úzce zaměřených projektů. Věříme, že díky spolupráci s kolegy z jiných oborů a z dalších institucí, která je pro nás zásadní, se nám bude dařit tyto hranice narušovat.

CVF bylo oficiálně založeno 1. března 2018 a je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje ÚDU AV ČR.

Kontakty

Petra Trnková (ptrnkova.at.gmail.com)
Hana Buddeus (hana.buddeus.at.gmail.com)
Katarína Mašterová
(masterova.at.udu.cas.cz)
Barbora Kundračíková (kundracikova.at.udu.cas.cz)
Fedora Parkmnann (parkmann.at.udu.cas.cz)

Aktuální projekty

  • Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt aplikovaného výzkumu v rámci programu MKČR NAKI II, reg. č. DG16P02M002 (2016–2020); http://www.sudekproject.cz/
  • Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, projekt základního výzkumu, GA ČR, reg. č. 17-00682S (2017–2019)

Připravované akce

  • „Collections and non-Collections: the fluid lives of photographs in the Victoria and Albert Museum“ – přednáška profesorky Elizabeth Edwards (De Montfort University / V&A Research Institute / University College London) v rámci cyklu Collegium historiae artium, 28. 11. 2018
  • výstava ‘(Ne)sbírky fotografií / (Non)Collections of Photographs’, Window Gallery (Husova 4, Praha), vernisáž 7. listopadu 2018

Více aktualit na https://www.facebook.com/cvf.udu.avcr/

ÚDU na Facebooku