ostatní

Publikace s texty pracovníků Ústavu dějin umění AV ČR (s výjimkou nakladatelství Artefactum)
http://www.lib.cas.cz/arl/index.php?institution=UDU-I

 

2016

Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha, Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha, Academia 2016.
Martin Mádl, Štěpán Vácha

Pavel Vlček (ed.), Český Krumlov. Historické centrum, Praha, Foibos 2016.
Jana Marešová, Klára Mezihoráková, Pavel Vlček

—  Lubomír Slavíček (ed.)  – Polana Bregantová – Anděla Horová – Marie Platovská, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), Praha, Academia 2016.
Polana Bregantová , Marie Platovská


2012

—   Pavel Vlček (ed.) a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L, Praha, Academia 2012.
Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček


2011

— Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek/A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310, City of Prague Museum 2011.

— Klára Benešovská – Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha NLN 2011.

 

2010

— L. Morris – Ch. Grunenberg, Picasso. Peace and Freedom. Tate Publishing, Tate Liverpool 2010.
Vojtěch Lahoda

Zuzana Novotná, 101/II - Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze (1800-1945), Národní galerie, Praha 2010.
Vojtěch Lahoda

Zuzana Novotná, 101/II Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Praha 2010.
Vojtěch Lahoda

— Milada Studničková, Ivo Purš, Kutnohorská iluminace, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora 2010.
Milada Studničková, Ivo Purš

— Rostislav Švácha (ed.), Sial, Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Arbor vitae 2010.
Rostislav Švácha, Vendula Hnídková, Ludmila Hůrková, Marie Platovská

— Tomáš Winter (ed.), Emil Filla. Archiv umělce, Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje Kutná hora, 2010.
Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter

 

 

2009

— a1architects, Malý dům. The small House, Praha 2009.
Vendula Hnídková

Michal Anděl – Detlef Brandes – Jiří Pešek (edd.), Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland, Essen, Klartext 2009.
Vojtěch Lahoda

Austéja Čepauskaité – Helmutas Šabasevičius (edd.), Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba, Vilnius, Lietuvos dailes muziejus / Lithuanian Art Museum, 2009.
Vojtěch Lahoda

Jiří Fajt – Andrea Langer, Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, München, Deutscher Kunstverlag 2009.
Klára Benešovská, Kateřina Kubínová, Milada Studničková

Anna Fárová, Dvě tváře, Praha, Torst 2009.
Polana Bregantová

— Jiří Fronek (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908-1935, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Arbor vitae, Praha 2009.
Vendula Hnídková

Wendy Grossmann (ed.), Man Ray, African art, and the modernist lens, Washington, International Arts & Artists 2009.
Tomáš Winter

Sirje Helme, Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk- ja Ida-Europa Kunstiproleemid pärast teist maailmasõda, Tallin, Eesti Kunstimuuseum – Kamu Kunstimuuseum 2009.
Vojtěch Lahoda

Vendula Hnídková (ed.), Pavel Janák - Obrys doby, Praha 2009.
Vendula Hnídková

Jana Hrbáčová (ed.), Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2009.
Dalibor Prix

Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno, Masarykova univerzita 2009.
Polana Bregantová, Beket Bukovinská, Sylva Dobalová, Kateřina Dolejší, Ivo Hlobil, Lubomír Konečný, Martin Krummholz, Vojtěch Lahoda, Martin Mádl, Jana Marešová, Ivan Muchka, Michal Šroněk, Štěpán Vácha, Tomáš Valeš

Linda Sedláková (ed.), Milan Grygar, Praha, Gema Art 2009.
Polana Bregantová

— Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe, London, British Archaeological Association and Maney Publishing 2009.
Klára Benešovská, Jan Chlíbec, Taťána Petrasová, Milada Studničková

Taťána Petrasová (ed.), Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století [Body and corporeality in 19th-century Czech visual art] (exhibition catalogue), Plzeň, Západočeská galerie, 2009.
Taťána Petrasová

Dalibor Prix (ed.), Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, Ostrava, Národní památkový ústav [National Monuments Institute] 2009.
Dalibor Prix, Zuzana Všetečková

Alexandr Putík (ed.), Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel kol. 1525–1609, Praha, Academia and Židovské muzeum 2009.
Ivo Purš

Cyril Říha (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse, VŠUP Praha 2009.
Vendula Hnídková

Sborník z konference František Kupka, Hradec Králové, Gaudeamus 2009.

Vojtěch Lahoda Tomáš Winter

Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo). Maulbertschs bester Schüler, Langenargen – Brno, Museum Langenargen am Bodensee –Masarykova univerzita 2009.
Tomáš Valeš

Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert (edd.), Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München, R. Oldenbourg Verlag 2009 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 116).
Jiří Roháček

Karel Srp, Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie, Praha, Arbor vitae and Akropolis, 2009.
Polana Bregantová Lenka Bydžovská

Anja K. Ševčík (ed.), Haně Seifertové k 75. narozeninám, Praha, Národní galerie [National Gallery] 2009.
Beket Bukovinská Lubomír Konečný

Rostislav Švácha – Henrieta Moravčíková – Antal Puhl – Marta Lešniakovská, Czech architecture 1989–2007, Praha, Kant 2009.
Rostislav Švácha

Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha – Litomyšl, Paseka and Národní galerie 2009.
Štěpán Vácha

Patrik Zamazal et al. (edd.), Petr Keil. 15 let ateliéru AIII, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2009.
Petr Kratochvíl

 

2008

Milena Bartlová – Martina Pachmanová (edd.), Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha, Academia 2008.
Kateřina Horníčková, Lubomír Konečný

— Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, Academia a Koniasch Latin Press 2008.
Taťána Petrasová, Tomáš Winter

— Heiner Borggrefe – Lubomír Konečný – Vera Lüpkes – Vít Vlnas (edd.), Hans Rottenhammer: begehrt, vergessen, neu entdeckt, München, Hirmer Verlag 2008.
Sylva Dobalová, Lubomír Konečný

— Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (edd.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300 –1740. Praha, Národní galerie 2008.
Lubomír Konečný, Ivo Kořán, Martin Mádl

— James Elkins – Robert Williams (edd.), Renaissance theory, New York, Routledge 2008.
Lubomír Konečný

— Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, Národní památkový ústav 2008.
Martin Krummholz

— Martina Handler (ed.), Writing Central European art history. PATTERNS - Travelling lecture set 2008/2009, Wien, ERSTE Stiftung 2008.
Vojtěch Lahoda

— Historické zahrady Kroměříž 2008. Co ohrožuje historické zahrady?, Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž 2008. 
Sylva Dobalová, Ivan Muchka

— Mojmír Horyna – Robert Hugo – Martin Mádl – Pavel Preiss, Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, Praha, Karolinum 2008.
Martin Mádl

— Attila Kiss – György E. Szőnyi (edd.), The Iconology of Gender I. Traditions and Historical Perspectives, Szeged, JATEPress 2008.
Lubomír Konečný

— Martina Kostelníčková (ed.), Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2008.
Lubomír Konečný

— Daniela Kramerová – Vanda Skáková (edd.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha, Arbor vitae 2008.
Vojtěch Lahoda

— Petr Kratochvíl (ed.), Zelená architektura.cz, Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2008.
Petr Kratochvíl

— Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200–1330) a byzantské rukopisy 10.–13. století, České Budějovice, Tomáš Halama 2008.
Viktor Kubík

— Vojtěch Lahoda, Josef Sudek. Reklama, Praha, Torst 2008.
Vojtěch Lahoda

— Miroslav Masák (ed.), Architekti SIAL, Praha, Kant 2008.
Vendula Hnídková, Rostislav Švácha

— Mahulena Nešlehová, Pavel Nešleha – Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů, Praha, Eskira 2008.
Mahulena Nešlehová

— Dalibor Prix (ed.), Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522, Opava, Zemský archiv v Opavě 2008.
Dalibor Prix

— Klára Pučerová (ed.), New face of Prague. Současná architektura v Praze po roce 1989 , Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2008.
Petr Kratochvíl

— Ivo Purš – Jakub Hlaváček (edd.), Alchymická mše. Sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství, Praha, Malvern 2008 (Aurélie).
Ivo Purš

— Jan Sedlák, Slavné vily kraje Vysočina, Praha, Foibos 2008.
Petr Kratochvíl

— Miloš Solař (ed.), Obnova památek 2008 – Restaurování. Sborník příspěvků k 8. ročníku conference, Praha, Studio Axis 2008.
Martin Mádl

— Petr Sommer – Vladimír Liščák (edd.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006, Praha, Centrum medievistických studií – Filosofia, 2008.
Kateřina Kubínová

— Karel Srp – Marie Rakušanová (edd.), Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Praha, Arbor vitae 2008.
Vojtěch Lahoda

— Juraj Šedivý – Hana Pátková (edd.), Vocabularium parvum scripturae latinae, Bratislava – Praha, Juraj Šedivý 2008.
Jiří Roháček

— Pavel Vlček et al., Slavné stavby Prahy 4, Praha, Foibos 2008.
Pavel Vlček

— Word and Image, 1500–1900: Figure, Form and Function, Winchester, Winchester College 2008.
Lubomír Konečný

— Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha, Karolinum 2008.
Viktor Kubík

— Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Glass of the alchemists. Lead crystal – gold ruby, 1650–1750, Corning, N. Y., The Corning Museum of Glass 2008.
Martin Mádl

— Beatrix Basics – Ágnes Bakos – Peter Farbaky (edd.), Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458–1490. Exhibition catalogue, Budapest, Budapest History Museum 2008.
Jan Chlíbec

 

 

2007

— Barbara Balážová (ed.), Generationen, Interpretationen, Konfrontationen, Bratislava, Ústav dejin umenia SAV 2007.

Martin Krummholz

— Milena Bartlová – Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (edd.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.
Lubomír Konečný

— Klára Benešovská – Kateřina Kubínová (edd.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. Soubor statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma benediktinského kláštera Na Slovanech. Opatství Emauzy 21. 4. 2003, Praha, Academia 2007.
Klára Benešovská, Kateřina Kubíková, Zuzana Všetečková

— Heiner Borggrefe – Vera Lüpkes – Lubomír Konečný – Michael Bischoff (edd.), Hans Rottenhammer (1564–1625), Marburg, Jonas Verlag 2007.
Sylva Dobalová, Lubomír Konečný

— Lenka Bydžovská – Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha, Argo 2007.
Polana Bregantová, Lenka Bydžovská

Eva Doležalová – Robert Šimůnek (edd.), Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.
Kateřina Kubínová

— Eva Erbanová – Milan Šilhan – Rostislav Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje, Praha, Foibos 2007.
Rostislav Švácha

— Marcel Fišer (ed.), Josef Váchal. Sborník textů ze sympozia v Klatovech, Klatovy, Galerie Klatovy / Klenová 2007.
Tomáš Winter

— Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha, Academia 2007. (Also published in German)
Sylva Dobalová, Lubomír Konečný, Martin Krummholz, Martin Mádl, Ivan Muchka, Michal Šroněk, Štěpán Vácha

— Alexandra Gajewski – Zoë Opačić (edd.), The year 1300 and the creation of a new European architecture, Turnhout, Brepols 2007.
Klára Benešovská

— Martina Grmolenská – Radka Miltová – Petra Trnková (edd.), Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR , Brno, Masarykova univerzita 2007.
Tomáš Winter

— Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (edd.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2007.
Vendula Hnídková

— Ondřej Jakubec (ed.), Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2007.
Michal Šroněk

— Mateusz Kapustka – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski (edd.), Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 (Historia Sztuki, 24).
Ivo Kořán, Dalibor Prix, Zuzana Všetečková

— Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas (edd.), Slezsko – perla v české koruně. Historie – kultura – umění, Praha, Národní galerie [National Gallery] 2007. (Also published in English, German and Polish versions)
Ivo Kořán, Dalibor Prix

— Martin Krummholz (ed.), Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura, výzdoba, život residence, Praha, Archiv hl. města Prahy 2007.
Martin Krummholz

— Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha, Správa Pražského hradu and Kant 2007.
Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný

— Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Praha, Academia 2007.
Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter

— Marcela Macharáčková (ed.), Jiří Kroha in changes of art during the 20th century (1893–1974). Architect, painter, designer, theoretician, Brno, Brno Municipal Museum and ERA 2007.
Rostislav Švácha

— Bořivoj Nechvátal (ed.), Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2007.
Ivo Kořán, Zuzana Všetečková

— Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, Praha, Filosofia 2007.
Michal Šroněk

— Perspective 2007–1, Paris, Institut national d’histoire de l’art 2007.
Klára Benešovská

— Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2007.
Ivo Hlobil, Helena Lorenzová, Martin Mádl, Taťána Petrasová

— Lubi Pořízka – Pavel Vlček, Poklady pražských paláců, Brno, Littera 2007.
Pavel Vlček

— Roman Prahl (ed.), Josef Bergler a grafika v Praze 1800–1830 / Joseph Bergler and Graphic art in Prague 1800–1830, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2007.
Pavla Machalíková, Jana Tischerová

— Roman Prahl – Tomáš Winter (edd.), Proměny dějin umění. Akta Druhého sjezdu historiků umění, Dolní Břežany, Scriptorium 2007.
Lubomír Konečný, Vojtěch Lahoda, Tomáš Winter

— Marie Rakušanová (ed.), Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Praha, Academia 2007.
Vojtěch Lahoda

— Jiří Šouša – Ivana Ebelová (edd.), Inter laurum et olivam, Praha, Karolinum 2007 (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1-2/2002. Z pomocných věd historických, 16).
Kateřina Kubínová

— Jana Tischerová, František Ignác Weiss. Sochař českého pozdního baroka 1690–1756, Praha, Rybka Publishers 2007.
Jana Tischerová

— Pavel Vlček et al., Slavné pražské vily, Praha, Foibos 2007 (3rd edition).
Marie Platovská, Pavel Vlček

— Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar 1607–1677 and Europe between life and desolation, Prague, Národní galerie [National Gallery] 2007.
Lubomír Konečný

— Michael Wellner-Pospíšil – Jean-Gaspard Páleníček (edd.), Culture tchèque des années 60, Paris, L’Harmattan 2007.
Mahulena Nešlehová

— Tomáš Winter (ed.), Emil Filla, Z holandských zápisníků, Praha, Národní galerie [National Gallery] 2007.
Tomáš Winter

— Zaostalí forever (exhibition catalogue), Praha, Gallery 2007.
Mahulena Nešlehová

ÚDU na Facebooku