e-knihy

Nahoru

Umlčené hlasy. Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943

Publikované výsledky digitalizace i v evropském kontextu výjimečné kampanologické rekviziční dokumentace (1942–1943) s bohatým kritickým doprovodným aparátem.

Radek Lunga – Jiří Roháček, Umlčené hlasy. Rekviziční dokumentace zvonů českého, moravského a slezského pohraničí z let 1942–1943 / Zum Schweigen gebrachte Stimmen. Requisitionsdokumentation der Glocken der böhmischen, mährischen und schlesischen Grenzgebiete aus den Jahren 1942–1943, Artefactum: Praha 2020. ISBN 978-80-88283-42-3 (pdf)

Přiložený soubor: Umlčené hlasy 1 (PDF)
Přiložený soubor: Umlčené hlasy 2 (PDF)
Přiložený soubor: Umlčené hlasy 3 (PDF)
Nahoru

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700

Sylva Dobalová – Ivan Muchka – Sarah Lynch (eds.), Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700. Palatium e-publications, Volume 4, Artefactum: Praha 2015, ISBN 978-80-86890-71 (pdf)

Nahoru

Fondy oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.

Jiří Roháček - Kristina Uhlíková - Jana Marešová (eds.), rovněž s využitím podkladů dalších současných a bývalých členů oddělení dokumentace, Fondy oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. / Funds of the Department of Documentation of the Institute of Art History of the CAS, v.v.i., Artefactum: Praha 2016. ISBN 978–80–86890–91–3 (pdf)

Nahoru

Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů

Jiří Roháček - Kristina Uhlíková (eds.), Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů, Artefactum: Praha 2016. ISBN 978-80-86890-90-6 (pdf)

Přiložený soubor: Věda minulosti dnes (PDF)
Nahoru

Památkový postup. Péče o fotografie a kresby. Inspirace pro sbírky menšího rozsahu.

Památkový postup je jedním z výstupů projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci grantového programu NAKI; reg. č.: DF11P01OVV033.

Nahoru

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550

Kolektivní monografie je věnována problematice středověkého a raně renesančního umění ve východních Čechách. Kniha prezentuje soubor příspěvků přednesených na sklonku roku 2013 v Hradci Králové, kde zazněly více než dvě desítky referátů pokrývajících oblasti regionální historie, výtvarné kultury, archeologie, památkové péče, včetně problematiky restaurování a galerijní prezentace. Kolektivní monografie, která vznikla v rámci projektu regionální spolupráce Akademie věd ČR, v. v. i. s Královéhradeckým krajem, představuje první etapu výzkumného záměru věnovaného středověké a raně renesanční výtvarné kultuře východních Čech. Konferenční setkání podpořené Hejtmanstvím Královéhradeckého kraje bylo iniciováno ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Ústavem dějin umění AV ČR v Praze a Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci.

ÚDU na Facebooku