Collegium historiae artium 2014

Nahoru

Hosté cyklu Collegium historiae artium, 2014

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na další přednášky

v rámci cyklu „Collegium historiae artium“ 2014

12. 2. Lenka Panušková (ÚDU AV ČR, Praha) & Jan Čermák (Ústav anglického jazyka a didaktiky, FFUK v Praze): První kniha Mojžíšova ve výtvarném a slovesném ztvárnění Anglosasů

26. 2. Bronislava Rokytová (Památník národního písemnictví v Praze): Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934–1948): Dessau – Praha – New York

12. 3. Katarína Beňová – Katarína Chmelinová (Slovenská národná galleria, Bratislava): Reholny umelec 19. storocia – Konrad Svestka

26. 3. Martin Pavlíček (Univerzita Palackého v Olomouci): Kaňka, Braun & Trevisani “co-production”: Podoba a osudy hlavního oltáře piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

9. 4. Cathleen Giustino (Auburn University, Auburn, Alabama): Confiscation, Restitution and Heritage Preservation in Czechoslovakia after the World Wars

23. 4. Tomáš Valeš (ÚDU AV ČR, Praha): Ondřej Schweigl(1735-1812):

sochař, dekoratér a architekt (?)

14. 5. Petra Trnková (ÚDU AVČR, Praha): Počátky fotografie na Moravě

28. 5. Tomáš Winter (ÚDU AVČR, Praha): Proč umělci malují fotbal?

11. 6. Elizabeth J. Petcu (Princeton University, Princeton, NJ): German, Gothic, Grotesque? The Reception of Vasari's Maniera Tedesca at the Strasbourg Masons' Lodge

25. 6. Eliška Zlatohlávková (ÚDU AVČR, Praha): Arcimboldo a křesadlo

 

24. 9. Emilia Kłoda (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego): Jeremiáš Josef Knechtel a ostatní malíři v Lehnici


8. 10. Martina Šárovcová (ÚDU AV ČR, Praha): „Wartenberga domus, quare tua lumina manant ?“: Příběh votivní desky svatovítského probošta Jana z Vartenberka († 1508)

 

22. 10. Peter Megyši (Trnavská univerzita v Trnave): Svätý obor a morské panny. K stredovekej ikonografii svätého Krištofa

 

12. 11. Ladislav Kesner (Masarykova univerzita v Brně): Afektivita moderního obrazu (a co ní vypovídá experimentální výzkum)

 

20. 11. Erwin Kessler (Academiei Romane, Bukurešť): t.b.a. [special lecture]

 

26. 11. Peter Heinrich Jahn (München): Option statt Mission. Johann Lucas von Hildebrandt und der böhmische Guarinismus.

 

10. 12. Kateřina Kubínová (ÚDU AV ČR, Praha): Čtyři vyvolení. Ikonografie evangeliáře Cim 2 z pražské metropolitní kapituly.

Přednášky se konají ve stanovené termíny od 15.30 h na adrese:

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro

Informace o přednáškách naleznete na našich webových stránkách (www.udu.cas.cz) i prostřednictvím sítě facebook (www.facebook.com/UDU.AVCR). Změna programu vyhrazena.

ÚDU na Facebooku