Výzkum/ Dějiny

Výzkum/ Dějiny

 


Dějiny českého výtvarného umění, díl I–VI

Práce na tomto rozsáhlém projektu trvaly od sedmdesátých let 20. století do roku 2007. Základní koncepce se postupně rozšířila nejprve ve prospěch samostatného dílu věnovaného období 1780-1890, později rozdělením období 1938–2000 do dalších dvou dílů. Na přípravě statí se podíleli pracovníci Ústavu dějin umění i externí odborníci. V současné době pokačuje tento úkol zpracováním Dějin výtvarného umění v Čechách a na Moravě pro jednosvazkové cizojazyčné vydání.

 

Jednotlivé díly českého vydání v nakladatelství Academia:

Rudolf Chadraba – Josef Krása (edd.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1–2, Praha 1984.

Dvousvazková publikace zachycuje vývoj umění Čech a Moravy od pravěku do počátku 16. století.

 

Jiří Dvorský – Eliška Fučíková (edd.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2, Praha 1989.

Dvousvazková publikace se věnuje výoji renesančního, manýristického a barokního umění Čech a Moravy do konce 18. století.

 

Taťána Petrasová  – Helena Lorenzová (edd.), Dějiny českého výtvarného umění III/1–2, 1780–1890, Praha 2001.

Dvousvazková publikace představuje první souhrnné zpracování vývoje výtvarného umění a architektury 19. století na území Čech, Moravy a Slezska.

 

Vojtěch Lahoda – Mahulena Nešlehová – Marie Platovská – Rostislav Švácha – Lenka Bydžovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938, Praha 1998.

Dvousvazková publikace se zabývá uměním od doby secese, kubismu až po avangtardy dvacátých a třicátých let. Publikace získala v roce 1999 Cenu Akademie věd ČR a Cenu Nadání M. a J. Hlávkových.

 

R. Švácha – M. Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958, a Dějiny českého výtvarného umění VI /1–2, 1958–2000, Praha 2005 a 2007.

V obou svazcích se uzavřel velký vědecký projekt Ústavu dějin umění AV ČR, vydat první úplné dějiny umění v českých zemích od pravěku po dnešek. Díly V a VI, na nichž se kromě badatelů z ústavu podílelo několik desítek dalších odborníků z českých muzeí a univerzit, podávají dějiny umělecké tvorby ve všech jejích oborech, od tradičních uměleckých druhů po nová média z konce 20. století. Místo vžitého členění na žánry však oba díly Dějin spíše kladou důraz na různá hnutí, témata a „ismy“ a zkoumají přitom, jak se výkony umělců v českých zemích vyrovnávaly s různými politickými přelomy v novějších českých dějinách.


ÚDU na Facebooku