Oddělení středověku

Oddělení se zabývá výzkumem a interpretací středověkého umění Čech, Moravy a Slezska v mezinárodních souvislostech a v širších kulturních vazbách.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Klára Benešovská, CSc.; Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.; prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.;  PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.; PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (vedoucí oddělení); PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.; Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.; PhDr. Milada Studničková

Nahoru

Stipendisté

Francesco Lovino, Ph.D. (University of Padova), Program podpory perspektivních lidských zdrojů – podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR 2015-2017: The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum.

Jana Gajdošová (University of Cambridge), Fellowship Josef Dobrovsky 2015: Peter Parler and the First Bohemian Net Vault.

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

  • Projekt Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-Österreich P26688. Katalog: Mitteleuropäische Schulen IX. Böhmen - Mähren - Schlesien - Ungarn (ca. 1450 - 1500). Na projektu se podílí Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreichische Nationalbibliothek-Handschriftensammlung, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien). Milada Studničková
  • Regionální spolupráce: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách do roku 1550, projekt reg. č. R300331401. Ivo Hlobil, Helena Dáňová
  • Externí spolupráce: Projekt excelence č. P405/12/G148: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (2012–2018, řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR). Milada Studničková
  • "Transferts artistiques dans l’Europe gothique des XIIe à XVIe siècles". (Národní ústav dějin umění v Paříži/INHA spolu s universitami v Toulouse-le Mirail a v Liege). Projekt byl ukončen v roce 2013 kolektivní publikací „Les transferts artistiques dans l’Europe gothique. Repenser la circulation des artistes, des œuvres, des themes et de savoir-faire (XIIe – XIVe siècle)”. Sous la direction de Jacques Dubois – Jean-Marie Guillouët – Benoît van den Bossche. Coordination par Annamaria Ersek, Paris 2014. Klára Benešovská
Nahoru

Granty

2017

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S 20132017

Ivo Hlobil (řešitel koordinátora, vedoucí projektu)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, projekt NAKI II, id. kód DG16P02B003, příjemce koordinátor Univerzita Palackého v Olomouci, další účastníci: ÚDU AV ČR (řešitelka projektu Helena Dáňová), Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Doba trvání: 2016−2020

2016

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S 20132017

Ivo Hlobil (řešitel koordinátora, vedoucí projektu)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, projekt NAKI II, id. kód DG16P02B003, příjemce koordinátor Univerzita Palackého v Olomouci, další účastníci: ÚDU AV ČR (řešitelka projektu Helena Dáňová), Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Doba trvání: 2016−2020

2015

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S 20132017

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S 20132015

2014

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S 20132017

Jan Chlíbec
Bernardinské “slunce” nad českými zeměmi – význam bernardinské estetiky v českých zemích pozdního středověku.
GA ČR P 409/12/2302 2012
2014

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S 20132015

2013

Klára Benešovská
Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
GA ČR, 13-39192S 20132017

Jan Chlíbec
Bernardinské “slunce” nad českými zeměmi – význam bernardinské estetiky v českých zemích pozdního středověku.
GA ČR P 409/12/2302 2012
2014

Kateřina Kubínová
Evangeliář Cim 2. Rukopis mezi regiony a staletími středověké Evropy
GA ČR, 13-18261S 20132015

2012

Jan Chlíbec
Bernardinské “slunce” nad českými zeměmi – význam bernardinské estetiky v českých zemích pozdního středověku.
GA ČR P 409/12/2302 2012
2014

Ivo Hlobil
Morava a svět. Umění v otevřeném multikulturním prostoru.
spoluřešitel výzkumného záměru Katedry ději umění FF UP v Olomouci, MSM 6198959225

2011

Lenka Panušková
Velislavova bible a ikonografické vlivy západoevropské knižní malby na soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách.
hlavní řešitel: PhDr.
Tomáš Gaudek, GA UK, projekt č. 84709/2009, 2009–2011

2010

Lenka Panušková
Velislavova bible a ikonografické vlivy západoevropské knižní malby na soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách.
hlavní řešitel: PhDr.
Tomáš Gaudek, GA UK, projekt č. 84709/2009, 2009–2011

2009

Lenka Panušková
Velislavova bible a ikonografické vlivy západoevropské knižní malby na soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách.
hlavní řešitel: PhDr. Tomáš Gaudek, GA UK, projekt č. 84709/2009, 2009–2011

2008

Ivo Hlobil
The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture Under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century.
GAČR No. 408/06/1420 2006–2008

2007

Hana Hlaváčková
Catalogue of manuscripts illuminated in the Bohemia at the time of Charles IV (1346–1378).
GAČR No. 408/05/1016 2005–2007

Ivo Hlobil
The Master of the Michle Madonna and the Beginning of the European-wide Significance of Bohemian Sculpture Under the Luxembourg Dynasty in the 14th Century.
GAČR No. 408/06/1420 2006–2008

Jan Chlíbec
Works of Italian sculptors active in the Czech lands in the Renaissance period.
GAČR No. 408/05/2179 2005–2007

Nahoru

Výstavní projekty

2015

30 let bez Krásy, Window Gallery ÚDU, březen - říjen 2015 (Lenka Panušková)

2014

Gotische Löwenmadonnen, Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, 5. 6. - 31. 8. 2014 (autor výstavy: Ivo Hlobil)

Gotické Madony na lvu, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 13. 2. - 11. 5. 2014 (autor výstavy: Ivo Hlobil)

2013

Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Oblastní muzeum v Chomutově, dlouhodobá expozice středověkého umění http://muzeum-cv.net/index.php/aktualne/stale-expozice/radnice (Helena Dáňová)

Frömmigkeit in Schrift und Bild. Illuminierte Sammelindulgenzen im mittelalterlichen Mühlhausen, Das Stadtarchiv Mühlhausen, 2013-2014 (Milada Studničková)

Umsonst ist der Tod. Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation, Mühlhausen, Museum am Lindenbühl, 29.9. 2013 - 13.4. 2014.2014 (Milada Studničková)

Umění v neklidné době. Česká knižní malba před Gutenbergem, Window Gallery ÚDU, prosinec 2013 - květen 2014 (Milada Studničková)

2012

Kunst und Kultur zur Zeit der Jagiellonen, Galerie středočeského kraje, Kutná Hora, Varšava, Postupim, 2012 - 2013 (Spolupráce na katalogu: Milada Studničková, Ivo Hlobil)

2011 - 2012

Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice, Praha, Národní galerie, Klášter sv. Anežky České, 25. 11. 2011 - 25. 3. 2012 (Spolupráce na katalogu: Lenka Panušková, Milada Studničková)

2010 - 2011

Královský sňatek" - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Praha, Dům U Kamenného zvonu 4. 11. 2010 - 6. 2. 2011 (Autorka výstavy: Klára Benešovská; spoluatoři v katalogu: Hana J. Hlaváčková, Lenka Panušková, Zuzana Všetečková
Výstava dostala 19. 5. 2011 Cenu Českého výboru ICOM za mezinárodní přínos.
www.kralovskysnatek.cz

Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Praha, Valdštejnská jízdárna, 19. 5. - 21. 8. 2011 (Spolupráce: Jan Chlíbec, Milada Studničková, Zuzana Všetečková)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava, Ostravské muzeum 15. 12. 2010 – březen 2011 (Spolupráce: Ivo Hlobil)

2007

Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha, Pražský hrad, 28.2.–1. 7. 2007 (Spolupráce: Jan Chlíbec, Ivo Hlobil)

Nahoru

Konference

2017

— Orient oder Rom? Prehistory, history and reception of a historiographical myth (1880–1930)
Brno, 7. - 9. 2. 2017, pořadateké ÚDU AV ČR a univerzity v Brně a v Lausanne.

Přiložený soubor: Orient oder Rom - program (PDF)

2016

Kolokvium Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz
Mezinárodní kolokvium pořádané Ústavem dějin umění, Slovanským ústavem, Ústavem pro českou literaturu, Ústavem pro jazyk český a Kabinetem hudební vědy Etnologického ústavu. Praha, Emauzský klášter, 5.–6. října  (Klára Benešovská, Kateřina Kubínová)

Přiložený soubor: Program kolokvia Emauzy (PDF)

2015

Více Krásy: Kolokvium ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy, Akademické konferenční centrum, Praha, 14. 10. 2015 (Klára Benešovská)

2014

Circulation as a factor of cultural aggregation: relics, ideas and cities in the Middle Ages.
Telč, 29. - 3. 5. 2014. (Ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií Semináře dějin umění MU v Brně a Section d´historie de l´Art Université de Lausanne; Klára Benešovská)

2013

Umění v neklidné době. Česká malba před Gutenbergem (ca. 1380–1450), Akademické konferenční centrum, Praha, 12. - 14. 11. 2013 (Milada Studničková)

2011

Královský dvůr a město, Akademické konferenční centrum, Praha, 3. - 5. 2. 2011 (Klára Benešovská, Lenka Panušková)

2007

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a kultura jeho doby, ÚDU AV ČR, Praha 25. 5. 2007 (Ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Národním muzeem v Praze)

Nahoru

Středověk v pohybu

Cyklus pravidelných pracovních setkání nad novými i staršími názory, stanovisky, objevy na poli umění 9. století až poloviny 16. století. Viz: http://www.udu.cas.cz/cs/stredovek-v-pohybu/

Nahoru

Připravované projekty

  • Středověk v pohybu - cyklus pravidelných pracovních setkání každé poslední úterý lichého měsíce, v 15.30 h v ÚDU. Nabízíme prostor kolegům z akademických a jiných ústavů, a stejně tak pracovišť neakademických, zejména mimopražských, k pracovní a otevřené diskusi nad tématy či objevy, která se jim jeví jako hodná pozoru, kritiky, zamyšlení apod. Tato středověká dílna napomáhá pomocí pracovních setkání na neutrální půdě orientaci v nových nálezech, objevech, myšlenkách, publikacích z oblasti umění 9. - poloviny 16. století.
Přiložený soubor: Středověk v pohybu - program 2010-2015 (OCX)
  • Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova - nový mezinárodní recenzovaný časopis, vychází od roku 2014.
Přiložený soubor: Convivium (OCX)
  • Přednášky pro Ústav pro dějiny umění FF UK.
ÚDU na Facebooku