Oddělení topografie

Oddělení organizuje a provádí v současné době uměleckohistorický a topografický výzkum ve dvou řadách: Umělecké památky Prahy a Umělecké památky Moravy a Slezska.
Podle individuálního odborného zaměření svých členů se podílí na výzkumu českého, středoevropského i světového umění od středověku po 20. století v rámci výzkumného záměru celého ústavu.

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Dalibor Prix CSc. (vedoucí oddělení), Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D., Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D., Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D., PhDr. Marie Platovská, Mgr. Markéta Svobodová Ph.D., Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Vlček

Nahoru

Výzkumné projekty

venkovská architektura 19. a 20. století - http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/
Umělecké památky Prahy VI.
Umělecké památky Moravy a Slezska IV.
Databáze divadelní architektury (spolupráce s Divadelním ústavem) - www.theatre-architecture.eu

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Granty

2018

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století
– ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební; koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
NAKI, DG16P02H02H023

Dalibor Prix, Klára Mezihoráková (členové týmu)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2020), řešitelka příjemce ÚDU AV ČR Helena Dáňová

2017

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století
– ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební; koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
NAKI, DG16P02H02H023

Dalibor Prix, Klára Mezihoráková (členové týmu)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2020), řešitelka příjemce ÚDU AV ČR Helena Dáňová

2016

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století
– ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební; koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
NAKI, DG16P02H02H023

Dalibor Prix, Klára Mezihoráková (členové týmu)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (NAKI II, id. kód DG16P02B003, 2016-2020), řešitelka příjemce ÚDU AV ČR Helena Dáňová

2015

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektivě
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

2014

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617.

2013

Vendula Hnídková
Moskva 1937 - architektura a propaganda v západní perspektive
GA ČR, 13-39515P

Markéta Svobodová
Bauhaus a kultura v Československu. Českoslovenští studenti na Bauhausu 1919-1933
GA ČR, 13-28594S

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617.

2012

Vendula Hnídková
Getty Travel Grant
CIHA 2012, Norimberk
www.ciha2012.de

Tomáš Valeš
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry, spolu s Pavlem Suchánkem (FF MU Brno), P409/12/0617.

2010

Vendula Hnídková
Pavel Janák – organizátor života 
Grant VŠUP-SVV 2010/006

2008

Markéta Svobodová
Personality and work of the architect František Kalivoda (1913–1971) in the context of the European avant-garde
(2006–2008)
GA AV No. B80033061

Nahoru

Výstavní projekty

2018

Ludmila Hůrková
Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, Zlín, 14/15 Baťův institut, 1. 10. –  31. 10. 2018

2015

Tomáš Valeš
Josef Stern (1716 – 1775), Galerie Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 5. 6. – 4. 10. 2015

Pavel Vlček
Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách, Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, 19. 10. – 15. 11. 2015.

2014

Vendula Hnídková
Příběh paneláku, Kladno, Uměleckoprůmyslové muzeum, září 2014

Dalibor Prix
Opavské hradby, Expozice Cesta města, Obecní dům, Opava, 29. 11. 2013 - 30. 3. 2014 - spolupráce na výstavě, autor hesel v katalogu

2013

Vendula Hnídková
Národní styl. Kultura a politika, Národní galerie v Praze, 8. 3. - 2. 6. 2013

Dalibor Prix
Opavské hradby, Expozice Cesta města, Obecní dům, Opava, 29. 11. 2013 - 30. 3. 2014 - spolupráce na výstavě, autor hesel v katalogu

Tomáš Valeš
Baroko na Havlíčkobrodsku, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně, 23. 5. - 7. 9. 2014

2012

Tomáš Valeš
Kresby Josefa Winterhaldera ml., Vlastivědné muzeum v Olomouci, 25. 5. - 1. 7. 2012

2011

Vendula Hnídková
Pavel Janák - Organizátor života, Dům umění města Brna, 2011

Dalibor Prix
Král, který létal,  Ostravské muzeum, 16. 12. 2010 - 31. 3. 2011 - spolupráce na výstavě, autor hesel v katalogu

Nahoru

Konference

2015

Památky Těšínského knížectví, mezinárodní konference, Akademické konferenční centrum, 26. února 2015, organizátor: Klára Mezihoráková

Nahoru

Připravované projekty

  • Výstava a katalog Proměny venkovské architektury - vybrané objekty, připravována v rámci projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI II, DG16P02H02H023
Nahoru

Popularizační aktivity

Monumenta Bohemiae et Moraviae - ediční řada popularizačních brožur věnovaných významným uměleckým památkám, vydávaná nakladatelstvím Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR

Akademické soupisy uměleckých památek - propagační sešit edice Věda kolem nás, vydávané Akademií věd ČR (autoři Jana Marešová, Klára Mezihoráková, Kristina Uhlíková), ke stáhnutí zde: http://www.vedakolemnas.cz/prostory-spolecne-pameti/

Jakub Potůček et al., Osobnosti a památky Prahy 10, Praha 2014 (spolupráce na publikaci, Marie Platovská, Markéta Svobodová)

ÚDU na Facebooku