Collegium historiae artium 2016

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na další přednášky v rámci cyklu „Collegium historiae artium“ 2016


přednášky druhé poloviny roku 2016

 

26. 10. Pablo Avilés Flores (ÉHESS, Paříž): Vandalism, monuments and documents during the French Revolution. The work of the abbé Germain Poirier and the Commission des monuments (1790–1794)

9. 11. Klára Benešovská (ÚDU AV ČR): Od roku 2016 do roku 1978 – cesta tam a zpět. Pohled na ideologické pozadí velkých výstav a konferencí v roce 1978

23. 11. Amy Hughes (University of Wisconsin-Madison): Exhibiting Feeling and the ‘Art of Our Time’. Affective Politics in Postwar Czechoslovakian Glass Sculptures

14. 12. Lubomír Konečný (ÚDU AV ČR): Nový pohled na Leonardovu Bitvu u Anghiari

 

přednášky první poloviny roku 2016

13. 1. Helena Čapková (Waseda University, Tokyo): "Radíme vám s přítelem Buddhou: svoboda záleží v opuštění bytu": Československá avantgarda očima japonských současníků

27. 1. Věra Laštovičková (VŠUP, Praha): Architektura a identita: Německé národní domy v Čechách 1848–1918

10. 2. Michaela Šeferisová (Masarykova univerzita v Brně): Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář „Marat Icones“

24. 2. Marie Rakušanová (Karlova univerzita v Praze): "Pod tlakem": K znakové povaze expresionismu

9. 3. Barbora Balážová (Slovenská akadémia ved, Bratislava): What’s so Viennese about Viennese Art? Pri pohl’ade zvonka.

23. 3. Petr Macek (FF UK) - Jakub Bachtík (NPÚ): Ambity v Chlumu sv. Maří – sedmý člen barokně dynamické skupiny?

13. 4. Radka Nokkala Miltová (Masarykova univerzita v Brně): Božstva Noci, Spánku a Snu v raném novověku

 

Přednášky se konají ve stanovené termíny od 15.30 h na adrese:
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro

Informace o přednáškách naleznete na našich webových stránkách (www.udu.cas.cz) i prostřednictvím sítě facebook (www.facebook.com/UDU.AVCR). Změna programu vyhrazena.

Přiložený soubor: CHA program 2016 (PDF)
ÚDU na Facebooku