Historiografie a teorie umění

V roce 2018 zahájil v ÚDU AV ČR činnost dvoučlenný tým specializovaný na teorii a historiografii dějin umění, čímž se prakticky započalo s výzkumem, který nebyl v posledních desetiletích v ústavu systematicky prováděn. Dne 1. ledna 2019 vzniklo samostatné Oddělení historiografie a teorie umění. Hlavním předmětem bádání je středoevropská teorie a estetika výtvarného umění před institucionálním vznikem dějin umění v polovině 19. století a výzkum teorie a metodologie dějin umění 20. století se zřetelem na Vídeňskou školu dějin umění a její odkaz v českých zemích. Členové oddělení pořádají vždy v lichých letech konferenci o teorii a estetice výtvarného umění a metodologii dějin umění. Připravují a odborně zaštiťují překladovou edici důležitých teoretických cizojazyčných textů vydávanou nakladatelstvím Academia. Publikačními výstupy jsou příspěvky na konferencích a vědecké studie. Po nástupu nových členů bude badatelský záběr oddělení rozšířen s ohledem na jejich specializaci.

Nahoru

Pracovníci

prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.; Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D. (vedoucí oddělení); Mgr. Tereza Johanidesová; PhDr. Tomáš Murár, Ph.D., Prof. Matthew Rampley (pracoviště Brno)

Nahoru

Výzkumné projekty

  • Vídeňská škola v kontextu střední Evropy
  • teoretické koncepty Oldřicha Stefana
  • historiografie a metodologie dějin umění v rakouské monarchii před rokem 1848
Nahoru

Konference

2019

Infuence of the Vienna School of Art History before and after 1918 / Wirken der Wiener Schule der Kunstgeschichte vor und nach 1918, 2. 4. – 5. 4. 2019, Praha

ÚDU na Facebooku