Dozorčí rada

 

předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (AR AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
místopředsedkyně: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (ÚDU AV ČR) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022

členové:
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. (Galerie výtvarných umění Cheb) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP) – funkční období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2022
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (ARÚP AV ČR) – funkční období 21. 6. 2017 – 20. 6. 2022

ÚDU na Facebooku