Sbírky

Ústav dějin umění AV ČR spravuje rozsáhlé sbírky grafik, historických plánů, fotografií a písemných pramenů.

O jejich zpřístupnění odborné veřejnosti se stará oddělení dokumentace, specializované vědecké oddělení, které plní tři základní a vzájemně úzce provázané úkoly. Prvním je výzkum v oblasti pramenů k dějinám umění, druhým ediční činnost a třetím servis badatelům. Fotografie z pozůstalosti Josefa Sudka a Josefa Ehma jsou uloženy ve fototéce ústavu.

Sbírky grafiky, plánů a starých fotografií jsou vzhledem k jejich probíhající inventarizaci přístupné pouze výjimečně po předchozí dohodě s jejich kurátory.

Věnujte prosím pozornost:

V případě zájmu o bádání v našich fondech JE NUTNÉ termín objednat, dokumentace.at.udu.cas.cz

V měsících červenec a srpen provoz pouze na základě DOHODY!

Badatelna epigrafické dokumentace, Praha 1, Husova 4, č. 105a (první patro)

Po předchozí dohodě na rohacek.at.udu.cas.cz

ÚDU na Facebooku