Otevřená věda AV ČR

Projekt Otevřená věda AV ČR se od roku 2005 soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Každý rok Akademie věd podpoří na 100 studentských stáží, které realizují jednotlivá akademická pracoviště. Od roku 2016 se projekt otevřel i pro humanitní obory.

Roční stáž určená pro talentované studenty probíhá pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků AV ČR v časové dotaci 8 hodin/měsíc. Úspěšný absolvent získá certifikát.

V brněnském pracovišti ÚDU AV ČR v roce 2016 úspěšně absolvovala vysokoškolskou stáž č. 13.123 s názvem Uměleckohistorická topografie ve 21. století posluchačka Semináře dějin umění FF MU v Brně Michaela Vychodilová. Jedním z výstupů její stáže, zaměřené na umělecký místopis obce Žeranovice, je odborná studie, která bude publikována v regionálním uměleckohistorickém periodiku.
V tomtéž roce v brněnském pracovišti ÚDU AV ČR absolvovala středoškolskou stáž Drobná sochařská díla jako fenomén moravské krajiny studentka Gymnázia Moravský Krumlov Štěpánka Grunová. Stážistka následně zvítězila v 39. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnost (2017) s prací Tvůrci a fundátoři postbarokních kamenných křížů, v níž uplatnila i poznatky získané v průběhu stáže.
V roce 2017 je na stejném pracovišti na středoškolské stáži č. 13.076 s názvem Soupis uměleckých památek – stále živé téma dějin umění studentka maturitního ročníku Biskupského gymnázia v Brně Adéla Mitanová. Stážistka se v terénu seznamuje s podstatou uměleckohistorické práce a kreativně se zapojuje do příprav popularizačních aktivit v rámci programu festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky.

Bližší informace na: http://www.otevrenaveda.cz/nabidka-stazi/pro-studenty.html

ÚDU na Facebooku