Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK ČR (NAKI) a ostatní podporovaný výzkum

2018

Helena Dáňová (řešitelka příjemce ÚDU AV ČR)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Projekt NAKI II, id. kód DG16P02B003, příjemce koordinátor Univerzita Palackého v Olomouci (řešitel příjemce koordinátora, vedoucí projektu Ivo Hlobil), další účastníci: ÚDU AV ČR (členové řešitelského týmu: Helena Dáňová, Jan Chlíbec, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Jiří Roháček, Milada Studničková, Kristina Uhlíková), Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Doba trvání: 2016−2020

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), ID. kód projektu: DG16P02H02H023, koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
Doba trvání: 2016–2020
http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/

Eva Janáčová (řešitelka projektu)
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost
Projekt NAKI II, id. kód DG18P02OVV039, členové týmu v rámci ÚDU AV ČR: Jan Dienstbier, Tereza Koucká, Petr Zinke.
Doba trvání: 2018−2021

Martin Krummholz
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice), ID. kód projektu: DG16P02B052
Doba trvání: 2016–2019

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová
Doba trvání: 2016–2020
www.sudekproject.cz

Jiří Roháček, Jana Marešová
INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, id. kód: DG16P02B039, hlavní řešitel Knihovna AV ČR, v. v. i.
Doba trvání: 2016–2020
https://indihu.cz/

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu
Projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová
Doba trvání: 2016-2019
http://www.konfiskovanepamatky.udu.cas.cz/

Štěpán Vácha
Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs
(Österreichische Akademie der Wissenschaften/Wissenschaftsfonds (FWF), Projekt č. P-29688, 2017–2019, člen týmu)

2017

Helena Dáňová (řešitelka příjemce ÚDU AV ČR)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Projekt NAKI II, id. kód DG16P02B003, příjemce koordinátor Univerzita Palackého v Olomouci (řešitel příjemce koordinátora, vedoucí projektu Ivo Hlobil), další účastníci: ÚDU AV ČR (členové řešitelského týmu: Helena Dáňová, Jan Chlíbec, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Jiří Roháček, Milada Studničková, Kristina Uhlíková), Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Doba trvání: 2016−2020

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), ID. kód projektu: DG16P02H02H023, koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
Doba trvání: 2016–2020
http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/

Martin Krummholz
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice), ID. kód projektu: DG16P02B052
Doba trvání: 2016–2019

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová
Doba trvání: 2016–2020
www.sudekproject.cz

Jiří Roháček, Jana Marešová
INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, id. kód: DG16P02B039, hlavní řešitel Knihovna AV ČR, v. v. i.
Doba trvání: 2016–2020
https://indihu.cz/

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu
Projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová
Doba trvání: 2016-2019

Štěpán Vácha
Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs
(Österreichische Akademie der Wissenschaften/Wissenschaftsfonds (FWF), Projekt č. P-29688, 2017–2019, člen týmu)

2016

Helena Dáňová (řešitelka příjemce ÚDU AV ČR)
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Projekt NAKI II, id. kód DG16P02B003, příjemce koordinátor Univerzita Palackého v Olomouci (řešitel příjemce koordinátora, vedoucí projektu Ivo Hlobil), další účastníci: ÚDU AV ČR (členové řešitelského týmu: Helena Dáňová, Jan Chlíbec, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Jiří Roháček, Milada Studničková, Kristina Uhlíková), Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Doba trvání: 2016−2020

Ludmila Hůrková
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), ID. kód projektu: DG16P02H02H023, koordinátorka projektu: Ludmila Hůrková, členové řešitelského týmu za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková, Klára Mezihoráková, Marie Platovská, Dalibor Prix, Markéta Svobodová, Pavel Vlček
Doba trvání: 2016–2020

Martin Krummholz
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI (ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice), ID. kód projektu: DG16P02B052
Doba trvání: 2016–2019

Vojtěch Lahoda
Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví
Projekt podporovaný MKČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová
Doba trvání: 2016–2020

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu
Projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová
Doba trvání: 2016-2019

2015

Petra Trnková
NAKI. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, č. DF11P01OVV033, členové řešitelského týmu: Markéta Berdychová, Tereza Cíglerová, Jan Ivanega, Martin Krummholz, Petr Šámal
Doba trvání: 2011-2015
http://www.buquoyskakrajina.cz/

2014

Petra Trnková
NAKI. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, č. DF11P01OVV033, členové řešitelského týmu: Markéta Berdychová, Tereza Cíglerová, Jan Ivanega, Martin Krummholz, Petr Šámal
Doba trvání: 2011-2015
http://www.buquoyskakrajina.cz/

2013

Petra Trnková
NAKI. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, č. DF11P01OVV033, členové řešitelského týmu: Markéta Berdychová, Tereza Cíglerová, Jan Ivanega, Martin Krummholz, Petr Šámal
Doba trvání: 2011-2015
http://www.buquoyskakrajina.cz/

2012

Vendula Hnídková, Pavla Machalíková, Milada Studničková
Getty Travel Grant
CIHA 2012, Norimberk
www.ciha2012.de

Petra Trnková
NAKI. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity, č. DF11P01OVV033, členové řešitelského týmu: Markéta Berdychová, Tereza Cíglerová, Jan Ivanega, Martin Krummholz, Petr Šámal
Doba trvání: 2011-2015
http://www.buquoyskakrajina.cz/

2011

Petra Trnková, Martin Krummholz
NAKI. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity.
Doba trvání: 2011-2015
http://www.buquoyskakrajina.cz/

Milada Studničková
Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-Österreich: P22227
účast na projektu KATALOGISIERUNG DER ILLUMINERTEN HANDSCHRIFTEN: OSTMITTELEUROPA. MITTELEUROPÄISCHE SCHULEN VII (ca. 1400–1450) Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn

2010

Jiří Roháček
NORWAY GRANTS – EEA GRANTS – NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND
Instrumentarium for the Historical Photography Found Processing
The project supported by the Financial Mechanisms of the European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway), with a contribution from the Czech state budget through the National Training Fund (Research Support Fund block grant).
http://treasure.udu.cas.cz

2009

Jiří Roháček
NORWAY GRANTS – EEA GRANTS – NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND
Instrumentarium for the Historical Photography Found Processing
The project supported by the Financial Mechanisms of the European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway), with a contribution from the Czech state budget through the National Training Fund (Research Support Fund block grant).
http://treasure.udu.cas.cz

ÚDU na Facebooku