Rada pracoviště

předseda: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno, slavicek.at.phil.muni.cz
místopředsedkyně: Mgr. Machalíková Pavla, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.

členové:
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., FF MU Brno
PhDr. Martin Mádl, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Prix Dalibor, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Roháček Jiří, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
Doc. Winter Tomáš, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., FF UP Olomouc
Mgr. Helena Dáňová, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i. (tajemnice)

ÚDU na Facebooku