Doktorandi

prof. PhDr. Petr Daněk, PhD.

Magdalena Nováčková, The phenomen of personal spirituality of a music performer in relation to his performance and selfpresentation, Praha, Hudební akademie múzických umění, 2016-2020

Veronika Štubňová, The role of public relations in current Slovak classical music. History, trends, tendencies, possibilities, Bratislava, Vysoká škola múzických umění, 2018-2021

Petra Mitrová, Módné, krásné a osobité v marketingu populárnej hudby súčasnosti, Bratislava, Vysoká škola múzických umění, 2019-2022

Haig Utidjian, The Music of the Armenian Hymnal: The Tntesean Corpus, Praha, Filozofická fakulta UK, obhájeno 2016

Michaela Žáčková, The Musical Entourage of Rudolf II (1576-1612) reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers, Praha, Filozofická fakulta UK, obhájeno 2016

 

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

Petr Pavelec, Středověká nástěnná malba v jižních Čechách Sumarizace výzkumu nově odkrytých a restaurovaných maleb v období mezi roky 1993–2012, obhájeno 2013

Helena Dáňová, Pozdně gotické sochařství jagellonského období z depozitářů Národní galerie v Praze (1471-1526), katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc, obhájeno 2013

Klára Mezihoráková, Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích v kontextu střední Evropy, katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc, obhájeno 2011

Petra Hečková, Vojtěch Birnbaum a jeho stanovisko ve vědeckém sporu „Orient-oder-Rom“.Příspěvek k výzkumu pozdně antické architektury po roce 1900, katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc, obhájeno 2009

Kristina Uhlíková, Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy. 1. 1900–1918, 2. 1918–1938, Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2009

prof. PhDr. Lubomír Konečný

Eva Skopalová, Ikonografie tarotových karet, řečených Mantegnových, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obhájeno 2014

Ivana Havlíková, Významové roviny antického mýtu. Antická mytologická tématika v českém výtvarném umění třicátých let 20. století; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

Marek Krejčí, Moderní dějiny umění a památkové péče ve středovýchodní Evropě; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

Eliška Zlatohlávková, Ikonografie císaře Rudolfa II., Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

Tomáš Kleisner, Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

Martin Krummholz, Gallasové – barokní kavalíři a mecenáši, 1630–1757; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

Lenka Panušková, Kozmologické predstavy Starého zákona a ich podoba v anglosaskom umení; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2009

Martina Sošková-Jandlová, Katalog německého malířství 1550-1700v Národní galerii v Praze; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2008

Václav Hájek, Propasti vidění: Proměny koncepce vidění v českém uměleckém diskurzu 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2008

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Claudia Rajlich, Fundamentální malba, Univerzita Karlova, Praha, obhájeno 2014

Eva Krátká, Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace, Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2013

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

Marta Herúcová, Náhrobky a hrobky 19. storočia na Slovensku; katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc, obhájeno 2010

PhDr. Jiří Roháček, CS.

Kateřina Kočárková, Epigrafický fond Jablonecka, katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obhájeno 2007

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Pavel Prouza, Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013

Radmila Veselá, Auguste Perret a jeho recepce v Československu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013

Eva Bendová, Kavárenská architektura: Prostor kavárny ve studiích a realizacích architektury 1. poloviny 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013

Katarína Rusnáková, História a teória mediálneho umenia na Slovensku; katedra dějin umění, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc, obhájeno 2009

Dita Dvořáková, Ladislav Žák (1900-1973); Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha., obhájeno 2009

Hubert Guzik, Architektura a feminismus v Československu 1. poloviny 20. století, Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha. Ústav pro dějiny umění, obhájeno 2009

ÚDU na Facebooku