Grafika

Grafická sbírka, čítající něco přes 8000 kusů, představuje cenný studijní materiál především pro historickou a uměleckou topografii. Těžiště sbírkového fondu tvoří veduty nejrůznějších lokalit Čech – města, hrady, zámky, kláštery, sakrální objekty, nechybějí však ani vyobrazení historických událostí – různé slavnosti, např. české korunovace. Časový záběr grafického fondu je široký, od 15. do 20. století, většina spadá do 19. století. Sbírka obsahuje také soubor kreseb, kvašů, akvarelů a akvatint šlechtických sídel včetně přilehlých krajinářských parků z panství hrabat Černínů (zejm. Krásný Dvůr), hrabat Chotků (Kačina, Veltrusy) aj. Ve sbírce jsou obsaženy mnohdy zcela jedinečné ikonografické prameny k dnes již neexistujícím či přestavěným památkovým objektům; pozoruhodná jsou také vyobrazení zámeckých a palácových interiérů. Za umělecky nejhodnotnější lze považovat rozsáhlý a reprezentativní soubor pragensií, v němž jsou mj. obsaženy práce Václava Hollara; ucelený je rovněž cyklus rytin českých sídel od Friedricha Bernharda Wernera (kolem 1740), či cyklus kolorovaných vedut z Adršpašských skal a Krkonoš Antonína Karla Balzera (konec 18. stol.).

 

V současnosti probíhá celková inventarizace a digitalizace sbírky. Z toho důvodu je sbírka přístupná po dohodě, a to v omezené míře.

kurátor:Mgr. Jana Marešová, Ph.D., e-mail: maresova.at.udu.cas.cz

ÚDU na Facebooku