Přednáškový cyklus Umění a kultura v době Rudolfa II.

Cyklus, který koordinuje prof. PhDr. Lubomír Konečný má formu „týmové“ výuky vedené předními odborníky na umění a kulturu doby Rudolfa II. (Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka a další). Tématem jednotlivých přednášek bude rudolfínské malířství, sochařství, architektura, zahrady, umělecké řemeslo, věda, a tvorba předních umělců působících především v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.

Rudolfínské umění či umělecká díla, která vznikla v Praze v době vlády Rudolfa II. (ca. 1580–1612) jsou v posledních letech předmětem čím dál intenzivnějšího odborného výzkumu a laického zájmu. Po skromné, ale novátorské předehře pod taktovkou Karla Chytila na počátku 20. století, nastala druhá etapa rudolfínského bádání v 60. letech díky iniciativě Jaromíra Neumanna. Plně sevšak rozvinulo až v následujících letech, kdy dočasně vyvrcholilo několika syntetickými pracemi (Robert J.W. Evans, Thomas DaCosta Kaufmann, Eliška Fučíková) a výstavou v Essenu a ve Vídni (1988/89) s jejich doprovodnými publikacemi. Výsledky dalšího bádání pak představila výstava Rudolf II. a Praha (1997) a na ni navazující konferenční sborník Rudolf II, Prague and the World (1998). V lednu 2000 pak na půdě Ústavu dějin umění AV ČR vzniklo centrum Studia Rudolphina, které vydává stejnojmenný časopis.

 

letní semestr 2014/2015

19.2. Úvod do studia umění a kultury Rudolfa II. – Prof. PhDr. Lubomír Konečný
26.2. Architektura v okruhu dvora Rudolfa II. – PhDr. Ivan Prokop Muchka
5.3. Antické umění ve sbírkách Rudolfa II. – Mgr. Markéta Ježková
12.3. Zahrady Rudolfa II. – Mgr. Sylva Dobalová, PhD.
26.3. Knižní malířství 2. poloviny 16. století – Mgr. Martina Šárovcová, PhD.
2.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (I.) – PhDr. Eliška Fučíková
9.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (II.) – PhDr. Eliška Fučíková
16.4. Náboženský obraz na dvoře Rudolfa II. – PhDr. Štěpán Vácha, PhD.
23.4. A. Sadeler, Oswald Croll a paracelsiánská alchymie – Mgr. Ivo Purš, PhD.
14.5. Kunstkomora Rudolfa II. – PhDr. Beket Bukovinská

Přiložený soubor: Umění a kultura v době Rudolfa II. (PDF)

letní semestr 2013/2014

3. 3. Úvod do umění Rudolfa II. – prof. PhDr. Lubomír Konečný
10. 3. Rudolfínská architektura - PhDr. Ivan Prokop Muchka
17. 3. Rudolf II. jako sběratel – Mgr. Markéta Ježková
24. 3. Rudolfínské malířství a sochařství - PhDr. Eliška Fučíková
31. 3. Ikonografie Rudolfa II. – Mgr. Eliška Zlatohlávková
7. 4. Kunstkomora Rudolfa II. – PhDr. Beket Bukovinská
14. 4. Zahrady Rudolfa II. – Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.
28. 4. Náboženský obraz na dvoře Rudolfa II. – PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
12. 5. Alchymie a Rudolf II. – Mgr. Ivo Purš, Ph.D.
19. 5. Staroměstsko-malostranský malířský cech – doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

ÚDU na Facebooku