Collaegium historiae artium 2013

Nahoru

Hosté cyklu CHA, 2013

Cyklus přednášek pro odbornou veřejnost, který se koná každou druhou a poslední středu v měsíci v přednáškovém sále Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., v prvním patře, č. d. 117.

Vstup volný, až do naplnění kapacity sálu. Změna programu vyhražena.

Kontakt: madl.at.udu.cas.cz, +420 221 183 551

Aktuální informace sledujte na www.udu.cas.cz/cs/ a www.facebook.com/UDU.AVCR

Těšíme se na Vaši účast!

 

2013

9. 1. Marta Filipová (University of Wolverhampton): Národ na výstavě. Průmyslové a umělecké výstavy v Čechách a na Moravě, 1891-1928

30. 1. Milada Studničková (ÚDU AV ČR, Praha): Teologická metafora jako objekt

13. 2. Zuzana Všetečková (ÚDU AV ČR, Praha): Sedm svátostí v kontextu umění let 1350–1450

27. 2.  Sabine Frommel (EPHE-Sorbonne, Paříž): Lorenzo de Medici und die Baukunst

13. 3. Martin Pavlíček (Univerzita Palackého v Olomouci): Bozzetta Matyáše Bernarda Brauna

27. 3. Matthew Rampley (University of Birmingham): Max Dvořák the Imperialist

10. 4. Ondřej Jakubec (Masarykova univerzita v Brně): Renesanční/raněnovověký epitaf jako „monument“ a „dokument“. Sepulkrální památky mezi historií a dějinami umění

24. 4. Éva Forgacs (College of Design, Pasadena, CA): Why Did Berlin Become a Center? Interwar Berlin’s Role in the International Avant-garde

15. 5. Pavel Suchánek (Masarykova univerzita v Brně): Barokní socha mezi Tridentinem a lidovou zbožností

29. 5. Michaela Ottová (FFUK v Praze): Konfesní změny a podoba liturgického vybavení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v 16. století

12. 6. Keith Holz (Western Illinois University, Macomb, IL): Kokoschka Public and Private in Czechoslovakia: New Evidence, New Insights

26. 6. Jana Zapletalová (KTF UK v Praze): Madona Andrey del Sarto v Opočně

25. 9. Petr Uličný (Urecht/Praha): Michnův zahradní palác a Berniniho a Borrominiho Řím

9. 10. Václav Hájek (Fakulta humanitních studií UK): Pokrčený palec aneb slastné a křečovité sevření

23. 10. Kateřina Dolejší (ÚDU AV ČR, Praha): "Emblemata“, „Symbola“ a „Illustra“ v barokních tiscích olomoucké univerzity

13. 11. Lenka Panušková (ÚDU AV ČR, Praha) & Jan Čermák (Ústav anglického jatyka a didaktiky, FFUK v Praze): První kniha Mojžíšova ve výtvarném a slovesném ztvárnění Anglosasů

27. 11. Jan Royt (FFUK v Praze v Praze): Výtvarné a ideové zdroje Mistra Třeboňského oltáře

11. 12. Volker Manuth (Radboud Universiteit, Nijmegen): t.b.a.

 

Přiložený soubor: ()
ÚDU na Facebooku