Baderovo stipendium

Stipendium Isabely Baderové a Alfreda Badera pro doktorandy v oboru dějin umění

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s UHS vypisují výběrové řízení na Stipendium Isabely Baderové a Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Stipendium je vypisováno jednou ročně a to na začátku kalendářního roku. Termín odevzdání přihlášek je pravidelně oznamován na webových stránkách ÚDU AV ČR a UHS.

Aktuální přihláška a informace:

Přiložený soubor: Přihláška 2019 (OCX)
Přiložený soubor: Informace 2019 (DOC)

Na rok 2018/2019 stipendium získali:

  • Lenka Kerdová (FF UK Praha), Meziválečná architektura německy mluvících architektů v Praze
  • Adéla Minaříková (FF UK Praha), Caspar Lehmann a počátky řezaného skla ve střední Evropě
  • Lenka Vrlíková (FF MU v Brně), Mezi Římem a Alexandrií. Reflexe evropského umění v etiopském malířství za vlády Šalamounské dynastie (1270–1468)

Na rok 2017/2018 stipendium získali:

  • Irena Lehkoživová (ÚpDU FF UK Praha), Současná architektura a vizuální umění jako zdroje vzájemné inspirace: Přístupy v teorii i praxi
  • Kristýna Rendlová (FF MU v Brně), Zobrazování architektury v osmanských ilustrovaných rukopisech 16. století
  • Jan Dienstbier (ÚpDU FF UK Praha), Světská pozdně středověká nástěnná malba ve střední Evropě

Na rok 2016/2017 stipendium získali:

  • Ondřej Hojda, Obraz japonské architektury v Evropě 1945–1970
  • Barbora Holečková, Vliv boloňského a neapolského uměleckého centra na umění v českých a uherských zemích v první polovině 14. století
  • Hana Benešovská, Umění starého Egypta v hledáčku dějin umění – historie bádání, současný stav a nové možnosti
Přiložený soubor: Průběžné zprávy 2017 (OCX)
ÚDU na Facebooku