Konference

Nahoru

Konference pořádané ÚDU

2020

— Photo: Science. Photography and Scientific Discourses, 30. 11. – 2. 12. 2020, Praha, AV ČR, Národní 3; konference pořádaná v rámci programu Strategie AV21

2019

— 18. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 6.-8. listopadu 2019

— Krásný Dvůr. Early landscape gardens in the Central Europe and their creators
Praha, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 10. října 2019; ÚDU AV ČR jako spoluorganizátor

— Il Demofoonte jako námět dramatu per musica
Český Krumlov, Centrum barokní kultury, 21.-22. září 2019; muzikologická konference, ÚDU AV ČR jako spoluorganizátor

Přiložený soubor: Zasedání Menclovi - anotace příspěvků (PDF)

— Vizuální antisemitika. III. česko-izraelský workshop
Praha, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 25. září 2018, kontakt: janacova@udu.cas.cz

— Practices, Circulation and Legacies. Photographic Histories in Central and Eastern Europe
Museum and Galleries of Ljubljana, Slovinsko, 8–10 May 2018; konference organizovaná v rámci Strategie AV21

— 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 24. – 26. října 2018, kontakt: rohacek.at.udu.cas.cz

Přiložený soubor: CFP Sepulcralia 2018 (PDF)— Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století
Praha, 26.–27. června 2018, pořádají: CEFRES, ÚDU FF UK, ÚDU AV ČR, NG
Informace viz zde a v příloze.

Přiložený soubor: Programme JdE Quand tous les chemins (PDF)
Přiložený soubor: CFP Když všechny cesty vedly do Paříže (PDF)

 

— Practices, Circulation and Legacies. Photographic Histories in Central and Eastern Europe
8–10 May 2018 Museum and Galleries of Ljubljana, Slovenia, konference se koná v rámci programu Formy a funkce komunikace Strategie AV21, spolupořadatelem je ÚDU AV ČR

Přiložený soubor: PROGRAMME PhH CEE Ljubljana 2018 (PDF)

 

— Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 16. 4. 2018, kontakt: uhlikova.at.udu.cas.cz
Informace viz zde.

Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck
Praha, 21. – 23. února 2018, kontakt: archduke.ferdinand@post.cz
Informace viz zde.

Přiložený soubor: Archduke Ferdinand II_programme (PDF)


2017

Workshop of Bader Scholars in Art History
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 22.–23. 11. 2017

Sokol a umění
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 10. 11. 2017, kontakt: krummholz.at.udu.cas.cz

Reprodukce uměleckých děl a autorská práva
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 1. 11. 2017, kontakt: sudekproject@udu.cas.cz

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 25.-27. 10. 2017, rohacek.at.udu.cas.cz

Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace / Jerusalem: Eternal Source of Artistic Inspiration
Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha, 5. září 2017, kontakt: janacova@udu.cas.cz

Přiložený soubor: Jeruzalem_program_programme (PDF)
Přiložený soubor: Jeruzalem_abstracts (PDF)
Přiložený soubor: Jeruzalem_plakat_poster (PDF)
Přiložený soubor: CFP_Jeruzalem_CZ (PDF)
Přiložený soubor: CFP_Jerusalem_EN (PDF)


— Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic histories in Central and Eastern Europe
Praha, 9. - 11. května 2017, pořádá ÚDU AV ČR ve spolupráci s Liber pro Arte (Warszawa) a Humboldt-Universität (Berlin), kontakt: trnkova.at.udu.cas.cz
https://fotofontes.wordpress.com/

Přiložený soubor: Shaping Identities Programme (PDF)
Přiložený soubor: Seznam přednášejících (PDF)


— Orient oder Rom? Prehistory, history and reception of a historiographical myth (1880–1930)
Brno, 7. - 9. 2. 2017, pořádá ÚDU AV ČR a univerzity v Brně a v Lausanne, kontakt: lovino.at.udu.cas.cz

Přiložený soubor: CFP (PDF)


2016

 

Instant Presence: Representing Art in Photography
Mezinárodní sympozium ke 120. výročí narození Josefa Sudka (1896-1976), pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 1.- 2. 12. 2016

Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky / Strategie AV21
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 21. 11. 2016 (kontakt: kratochvil@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: Virtuální vs skutečný prostor_program (PDF)

—  Diskusní setkání k teoretickým aspektům památkové péče (spolupořadatel Ústav památkové péče FA ČVUT)
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 11. 11. 2016
Videozáznam viz zde.

Velké pomníkové soutěže přelomu 19. a 20. století
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 10. 11. 2016

Přiložený soubor: Velke pomníkové soutěže_program (PDF)

15. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 19.- 21. 10. 2016

Krajina a venkov v baroku / Landscape and Countryside in Baroque
Mezinárodní konference pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR, sdružením Omnium a městem Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami, Horní Jiřetín and Jezeří, 14.–15. 10. 2016
Záznam konference viz: https://www.youtube.com/watch?v=7cJ545Cto9Q

– Existuje židovské umění?
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 – Staré Město, 7. 10. 2016 (kontakt: janacova@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: Existuje židovské umění_program (PDF)

Kolokvium Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz
Mezinárodní kolokvium pořádané Ústavem dějin umění, Slovanským ústavem, Ústavem pro českou literaturu, Ústavem pro jazyk český a Kabinetem hudební vědy Etnologického ústavu. Praha, Emauzský klášter, 5.–6. října.

Přiložený soubor: Program kolokvia Karel IV. a Emauzy (PDF)

– International Bridges Group in Prague
Sympozium pořádané International Bridges Group a Ústavem dějin umění AV ČR, Vila Lanna, Praha, 8. 7.
– 9. 7. 2016
https://medievalartresearch.com/2016/08/03/international-bridges-group-in-prague-symposium-review-2016/

Přiložený soubor: IBG in Prague program (PDF)

– Iluminované rukopisy, tisky a listiny raného novověku
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 27. 5. 2016 (kontakt: sarovcova@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: CFP_iluminované rukopisy raného novověku (PDF)

– „Věžník“ Karlova mostu – s opicí na zádech
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 27. 1. 2016

Přiložený soubor: Věžník Karlova mostu_plakát (PDF)

2015

Umělecké dílo jako prostředek komunikace. Umění a tradice / „Vysoké“ a „nízké“ (Strategie AV21)
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 26.–27. 11. 2015

Přiložený soubor: Umění a tradice_program (PDF)

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy.
6. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 25. 11. 2015 (kontakt: uhlikova@udu.cas.cz, marie.ryantova@ff.jcu.cz, formanekj.jakoub@gmail.com )
Záznam konference: https://www.youtube.com/watch?v=BZeSyA6lO30 https://www.youtube.com/watch?v=Xo-_9YH5nU4

Elity ve 20. století: Kontinuita či diskontinuita / Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity (Strategie AV21)
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 20. 11. 2015

— …stipendia enim peccati mors gratia autem dei vita aeterna… 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Clam-Gallasův palác, malý konferenční sál, Husova 20, Praha 1 – Staré Město, 29. – 30. 10. 2015 (kontakt: rohacek@udu.cas.cz)

— „Více Krásy“. Konference ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha, 14. 10. 2015

Přiložený soubor: Krása_kolokvium_program (PDF)

Relativnost veřejného a soukromého / Strategie AV21
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha, 9. 10. 2015 (kontakt: svacha@udu.cas.cz, bydzovska@uducas.cz, kratochvil@udu.cas.cz)

Památky Těšínského knížectví
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 26. 2. 2015

2014

Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI
Akademické konferenční centrum, Husova 4s, Praha 1, 27. - 29. 11. 2014

Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů, metoda a praxe

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 18. 11. 2014 (info a kontakt: uhlikova@udu.cas.cz, rohacek@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: Věda minulosti dnes (OCX)

O mors, quam amara est memoria tua. 13. zasedání k problematice sepulkrálních památek                      Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 30. – 31. 10. 2014 (info a kontakt: rohacek@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: O mors, quam amara est memoria tua (OCX)

Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie. Workshop projektu NAKI Obnova buquoyské kulturní krajiny. Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 8. 10. 2014 (info a kontakt: ciglerova@udu.cas.cz)

Přiložený soubor: Resturování pozvánka (PDF)

Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400-1700
Akademické konferenční centrum Praha, Husova 4a, Praha 1, 5. 6. — 7. 6. 2014 (http://www.courtresidences.eu/index.php/events/workshops-and-colloquia/Prague2014/)

Přiložený soubor: Looking for Leisure program (PDF)
Přiložený soubor: Looking for Leisure abstracts (PDF)
Přiložený soubor: Looking for Leisure poster (JPG)

—  Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. stoleti. Workshop projektu NAKI Obnova buquoyské kulturní krajiny.
Lesovna Žofín v Pohorské Vsi u Nových Hradů, 16. 5. 2014

Přiložený soubor: Zpráva o workshopu Buquoyský Žofín (DOC)

—  Circulation as a factor of cultural aggregation: relics, ideas and cities in the Middle Ages.
Telč, 8.—11. 5. 2014

Přiložený soubor: anotace (OCX)
Přiložený soubor: program (PDF)

Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey
Kulturní dům v Horním Jiřetíně, 28. 3. 2014, 10.45-17.00 (Martin MádlRostislav Švácha)

Přiložený soubor: plakát konference Horní Jiřetín (PDF)
Přiložený soubor: program konference Horní Jiřetín (PDF)

2012

Člověk a stroj v české kultuře 19. století. 32. ročník plzeňského sympozia
Studijní a vědecká knihovna Západočeského kraje, Plzeň, 23.–25. 5. 2012 (Taťána Petrasová, Pavla Machalíková)

— Tereziino údolí u Nových Hradů - proměny vzhledu a funkce krajinného parku
tvrz Cuknštejn, 18. 5. 2012 (Martin Krummholz, Petra Trnková)

2011

Královský dvůr a město
Praha, 3. – 5. 2. 2011 (Klára Benešovská, Lenka Panušková)

Obnova buquoyské kulturní krajiny
Praha, 25. 10. 2011 (Petra Trnková, Martin Krummholz)

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 3 - 4. 11. 2011 (Jiří Roháček)

2010

Hodie mihi, cras tibi. 9. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha 21. – 22. 10. 2010 (Jiří Roháček)

Hans von Aachen and new research in the transfer of the new idea in Central Europe
Praha, 22. - 25. 9. 2010 (Štěpán Vácha)

Management fotografické sbírky a projekt "Resurrected Treasure"
Praha, 22. 4. 2010 (Petra Trnková, Jiří Roháček)

Pracovní setkání u příležitosti zakončení projektu "Resurrected Treasure"
Praha, 26. 11. 2010 (Petra Trnková, Jiří Roháček)

Druhé zasedání k problematice písemných pramenů v dějinách umění
Praha, 11.-12. 11. 2010 (Jiří Roháček ve spolupráci s Archivem NG v Praze)

2009

Písemné prameny v dějinách umění. Návazné zasedání na stejnojmennou sekci 3. sjezdu historiků umění pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností v Českých zemích
Praha, 12. 11. 2009 (Jiří Roháček)

Beati morturi qui in domino moriuntur. 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 21.–22. 10. 2009 (Jiří Roháček)

Tělo a tělesnost české kultuře 19. století. 29. plzeňské sympozium
Plzeň, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, 26.–28. 2. 2009 (Taťána Petrasová, Pavla Machalíková)

2008

Ceiling Painting around 1700: Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy
Ljubljana, 16.–17. 10. 2008 (Martin Mádl)

Mortui immortales. 7. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 3. 6. 2008 (Jiří Roháček)

Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby
Praha, 17. 9. 2008 (Jiří Roháček, Kristina Uhlíková)

2007

Mors principium est. 6. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 31. 5. – 1. 6. 2007 (Jiří Roháček)

Nahoru

Účast na konferencích

2015

— 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Ústav dějin umění AV ČR a Archiv hlavního města Prahy, Praha, 29. 10. – 30. 10. 2015
Jana Marešová a Klára Mezihoráková, Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR

— Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Český Krumlov, 23. – 24. 10. 2015
Klára Mezihoráková
, "... nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme..." - rota a její funkce v ženském klášteře

— "Více Krásy". Kolokvium ke třicátému výročí úmrtí Josefa Krásy
Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 14. 10. 2015
Klára Benešovská, Josef Krása i nadále přítomný
Beket Bukovinská
Lubomír Konečný, Josef Krása jako kreslíř
Ivo Hlobil, Josef Krása a zakázané sympozium o historismu v dějinách umění
Kateřina Kubínová, Frana illuminator noster fidelis dilectus. K životu jednoho iluminátora
Lenka Panušková, Několik poznámek k astrologickým rukopisům
Milada Studničková, Josef Krása a jeho interpretace bordurové výzdoby Bible Václava IV.

— Colloque international « Qu’est-ce que l’architecture gothique ? »
Chartres, 29. – 30. 5. 2015
Benešovská Klára, Ce qu’il advint à l’architecture gothique à la cour de Charles IV et de Venceslas IV.

Památky Těšínského knížectví
Ústav dějin umění A ČR, Praha, 26. 2. 2015
Dalibor Prix, Středověký klášter dominikánů v Těšíně

2014

Medienreflexionen: Philosophische Interventionen in Deutschland und der Tschechischen Republik
Berlín, pořadatel: Bauhaus-Universität Weimar, 13. – 14. 3. 2014
Lenka Bydžovská, Der Tatort: das Denkmal als kinematografisches Objekt

АВАНГАРДА: ОД ДАДЕ ДО НАДРЕАЛИЗМА
Bělehrad, Institut za kniževnost i umetnost, Muzej savremene umetnosti a Društvo za kulturnu saradnu Srbija-Francuska, 22. – 23. 5. 2014
Lenka Bydžovská, Surrealist Journals and Publications between Paris, Belgrade and Prague

Utopia: Fourth Bi-Annual Conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) Helsinky, The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies / University of Helsinki, 29. – 31. 8. 2014
Lenka Bydžovská, Man-Cuttlefish and Magnetic Woman: Artistic Partnership of Štyrský and Toyen in the Network of the Interwar Avant-Garde

Psychoanalyse Freudienne et Cercles Littéraires en Europe Centrale: Circulations transnationales et cadres nationaux (1895–1939)
Paříž, Université Paris-Sorbonne – EUR´ORBEM (Europe orientale, balkanique et médiane) a E.A.REIGENN (Représentations et Identités, Espace Germanique, Nordique et Néerlandophone), 19. – 20. 9. 2014
Lenka Bydžovská, Jindřich Štyrský and his Book of Dreams

Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI Praha
Ústav dějin umění AV ČR, 27. – 29. 11. 2014
Lenka Bydžovská, The Trojan Horse in the Trade Fair Palace: The Slav Epic versus the Czech Avant-Garde

2012

Václav Wagner (1893-1962)
Národní památkový ústav, Praha, 30. 10. 2012
Kristina Uhlíková, Václav Wagner a národní kulturní komise

Kámen úhelný, který zavrhli dělníci. Jan Hus – člověk, křesťan, kazatel a reformátor Planoucí osa českých dějin
Filosofický ústav AV ČR, Praha, 1. 11. 2012
Milada Studničková, Středověká vyobrazení Jana Husa – teologické interpretace historické události
Martin Krummholz, Nanebevzetí Mistra Jana Husa. Husovy pomníky Stanislava Suchardy

Relazioni italo-polacche nei tempi di Giovanni III Sobieski
Museo di Palazzo Wilanów, Varšava, 13. - 14. 9. 2012
- Martin Krummholz, "Looking for an artist. Experience from Rome required!" - Troja Chateau and the Central European art in the last third of 17th Century.

Umění a politika. IV. sjezd českých historiků umění
Brno, 13. - 14. 9. 2012
- Vendula Hnídková, Národ a jeho styl
- Klára Mezihoráková, Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek

CIHA (33rd Congress of the International Committee of the History of Art)
Nürnberg, 15. - 20. 7. 2012
- Vendula Hnídková, The Prague Castle as a Symbol of Political Representation
- Pavla Machalíková, Holy Image of the Early 19th Century as an Object of Cult?
- Milada Studničková, Theological Metaphor as an Object

International conference "Arte di Corte in Italia del Nord. Programmi, modelli, artisti (1330–1402 ca.), Université de Lausanne with the support of Fonds national suisse de la recherche scientifique, Lausanne, 24.–26. 5. 2012
Klára Benešovská, "Vencesalo IV e Giangaleazzo Visconti: Diplomazia-Arte-Politica",

Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (sec. XVIII)
Bologna, 22.  24. 5. 2012 (Martin Mádl)

Člověk a stroj v české kultuře 19. století
Plzeň, 23. – 25. 2. 2012 (Taťána Petrasová, Pavla Machalíková)

2011

New Formations: Change and Continuity in Czech Avant-Garde Art
Houston, The Museum of Fine Arts, 5. 11. 2011
Lenka Bydžovská, Dreaming “The Realm of Liberty”: Surrealism and Politics in Czechoslovakia

— Stát jako sběratel umění
Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sál státních aktů, 13. 10. 2011
- Tomáš Winter, Obraz v jezeře. Moderní a současné umění nejen v Národní galerii

Ars linearis III
Národní galerie v Praze, 19. – 20. 9. 2011
Tomáš Winter, Zbojníci Miloše Jiránka: To nejlepší z české moderní grafiky

Kubismus v české architektuře. Sto let poté.
Praha, Národní technické muzeum, 11. - 12. 10. 2011
- Vendula Hnídková, Pavel Janák a (mezi)národní aspekty kubismu
- Rostislav Švácha, Percepce kubismu v posledních dvaceti letech

Mies 125. Kulturspeicher und Imagefaktor
Krefeld, Hochschule Niederrhein, 30. 9. - 2. 10. 2011
- Vendula Hnídková, Die An- und Abwesenheit der Villa Tugendhat im Kontext tschechischer Architektur

— Forum Kunst des Mittelalters
Halberstadt, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 21. – 24. 9. 2011
Milada Studničková, Wilder Mann. Wilde Natur in uns?
Zuzana Všetečková, Ein Beitrag zu neu entdeckten Wandmalereien in Böhmischen Ländern

— Art and Architecture around 1400
kolokvium CIHA , Universita v Mariboru, Slovinsko, 10. - 14.5. 2011
- Milada Studničková, Prager Buchmalerei um 1400

Kolokvium o dějinách Sialu
Liberec, Krajská vědecká knihovna, 24. - 25. 2. 2011 
- Rostislav Švácha, spoluorganizátor
- Marie Platovská: Pražská vilová architektura kolem roku 1970 a vila Věry Chytilové

Naše Itálie. Stará i mladá Itáli v české kultuře 19. století
31. plzeňské sympozium, Plzeň, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, 24. – 26. 2. 2011
- Pavla Machalíková, Poznámka k „českým“ nazarénům v Itálii 20. let 19. století
- Taťána Petrasová, Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile

2009

Böhmische Buchmalerei
Wien, Institut für Kunstgeschichte, 4. - 6. 9. 2009
Milada Studničková, „Böhmische Buchmalerei und die böhmisch orientierten Illuminatoren in Österreich am Anfang des 15. Jahrhunderts“

Medieval Wall Painting in Central Europe
Teleki Foundation, Balatonfüred, 23. - 25. 4. 2009
Milada Studničková, „Surrexit, iam non iacet, sed sedet. The Resurrection-fresco at Košice

2008

Animal Symbolism in Christian Art and Literature
Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 22. - 24. 5. 2008
Milada Studničková, „A fly in margins of manuscripts – trompe l’oeil or a symbol?“

ÚDU na Facebooku