Strategie AV21

Výzkumné programy realizované v rámci Strategie AV21 na pracovištích Akademie věd jsou věnovány mezioborovému výzkumu zaměřenému na řešení problémů a výzev dnešní doby. Důraz je kladen na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky významných oblastech. Strategie AV21 zároveň respektuje klíčovou roli základního výzkumu, který je ve všech vědeckých disciplínách podstatou jejich vývoje. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podrobnosti viz: http://statav21.cz/strategie-av21/

Programy s účastí Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.:

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

- téma: Ferdinand II. Tyrolský
http://statav21.cz/vystava-ferdinand-ii-tyrolsky-a-letohradek-hvezda/

  • projekt výstavy „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“ (Letohrádek Hvězda, Praha 6, realizátor Památník národního písmenictví), odborný garant Ústav dějin umění AVČR, koordinátor: Sylva Dobalová, autoři: Sylva Dobalová, Ivan Muchka, Ivo Purš

– téma: Karel IV. (pracoviště koordinátora: Archeologický ústav AV CR)
http://statav21.cz/vyzkumna-temata/karel-iv/
http://www.udu.cas.cz/cs/700-vyroci-narozeni-karla-iv/

– téma: Kultura v evropském státu, stát v evropské kultuře
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Vojtěch Lahoda)

– podtéma: Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Petr Kratochvíl)
http://www.verejnesoukrome.cz/

  • Veřejné a soukromé – workshop, 9. 10. 2015, Ústav dějin umění AV ČR
  • Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky, workshop, 21. 11. 2016, Ústav dějin umění AV ČR


Program Formy a funkce komunikace

(pracoviště koordinátora: Filosofický ústav AV ČR)

– téma: Umění jako forma komunikace
(koordinátor Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., garant Tomáš Winter)
http://komunikaceav21.cz/vyzkumna-temata/umeni-jako-forma-komunikace/

  • konference Practices, Circulation and Legacies: Photographic histories in Central and Eastern Europe, 8. – 10. 5. 2018, Lublaň (Slovinsko)
  • příprava publikace a výstavy Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč
  • příprava kolektivní monografie Umění a tradice
  • Umění a tradice / „Vysoké“ a „nízké“ - workshop, 26. – 27. 11. 2015, AKC Praha

Program Paměť v digitálním věku

(pracoviště koordinátora: Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

  • digitalizace nejvyužívanějších fondů Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění, Jiří Roháček, a lístkových bibliografických kartoték oddělení Bibliografie, Polana Bregantová


ÚDU na Facebooku