Přednášky pro Ústav pro dějiny umění FF UK

Ústav dějin umění AV ČR zahájil 16. 10. 2014 cyklus přednášek pro Ústav pro dějiny umění FF UK. Sedm přednášek, připravených vědeckými pracovníky ÚDU by mělo seznámit studenty a veřejnost s vybranými tématy, jimiž se tito badatelé zabývali v posledních letech. Půjde tedy o pohled do jejich “badatelské dílny”, do současných metodologickcých přístupů a specifických nástrojů naší disciplíny – dějin umění. Témata se pohybují v časovém rámci od 12. do poloviny16. století, přičemž nepůjde o přednášky přehledové, spíše o sondy do určitých významných momentů v našich dějinách a také o nové interpretace známých či opomíjených témat. Přednášky se konají ve čtvrtky 13.00-14.00 (45 minut přednáška, 15 minut diskuse) v zasedací síni ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117.

Přiložený soubor: Program (PDF)
ÚDU na Facebooku