Collaegium historiae artium 2009

COLLEGIUM HISTORIAE ARTIUM 2009

 

14. 1. – Pavel Vlček (Fakulta architektury ČVUT): Trojský zámek a jeho francouzské vlivy

28. 1. – Martin Mádl (ÚDU AV ČR, v.v.i.): Quadratura: Recepce a adaptace v Čechách

25. 2. – Mirjana Repanić-Braun (Institute of Art History, Záhřeb): St. John Nepomuk in the Baroque Painting and Sculpture of North Croatia

11. 3. – Tomáš Winter (ÚDU AV ČR, v.v.i.): Kanibalové a primitivismus v Čechách

25. 3. – Wendy Grossman (International Arts & Artists): African Art Through the Modernist Camera Lens

8. 4. – Martin Horáček (Vysoké učení technické v Brně / Univerzita Palackého v Olomouci): Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře

29. 4. – Peter Martyn (Instytut Sztuki PAN, Varšava): Metropolitan life and labor: Indicators of Terminal Crisis in Contemporary Human Civilisation

13. 5. – Ilja Veldman (Amsterdam): From Devotional Image to Work of Art: Aspects of the Early Graphic Arts in the North

27. 5. – Jochen Martz (Wien & Nürnberg): The Gardens at the Hofburg in Vienna and the Development of the Cultivation of Citrus in the Sixteenth to Eighteenth Centuries

10. 6. – Christine Magin (Arbeitsstelle Inschriften, Greifaswald): Ablassinschriften des späten Mittelalters

24. 6. – Kateřina Horníčková (Správa Pražského hradu / Centrum medievistických studii): Historismus, rituál, relikvie a obrazy: konfesijní strategie a katolická restaurace v pokompaktátní Praze (1433-1457/62)

16. 9. – Sylva Dobalová (ÚDU AV ČR, v.v.i.): Zahrada Rudolfa II. v Brandýse nad Labem

30. 9. – Yvonne zu Dohna (Pontificia Universit à Gregoriana, Řím): The Language of Suffering in Renaissance and Modern Art

14.10. – Marie Rakušanová (Ústav pro dějiny umění, FFUK): Problematika českého a německéh expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie

11.11. – Alena Janatková (Humboldt-Universität zu Berlin): Dějiny uměníi v protektorátu Bömen und Mähren

25.11. – Jan Fabry (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.): Ke geometrickým vztahům v některých stavbách Jana Blažeje Santiniho

9.12. – Martina Šárovcová (Praha): Podoba českého renesančního knižního malířství: Královéhradecké chorální rukopisy z konce 16. století

 

ÚDU na Facebooku