Přednáškový cyklus Památky 2016

 

Ústav památkové péče FA ČVUT a Ústav dějin umění AV ČR pod patronací Českého národního komitétu ICOMOS společně připravují cyklus přednášek PAMÁTKY 2016. Volný cyklus zaměřený na problémy z oblasti památkové péče, dějin architektury a výtvarného umění, je otevřen širší veřejnosti. Program přednášek v letním semestru viz v příloze. 

Přiložený soubor: Památky 2006 LS (PDF)
ÚDU na Facebooku