Muzikologická knihovna ÚDU - bibliografie

Muzikologická knihovna a bibliografie funguje jako základní knihovna se specializovaným fondem pro pracovníky ústavu a odbornou veřejnost.
Zajišťuje akvizici publikací a jejich zpracování knihovnickým systémem Aleph.
Poskytuje záznamy o svém fondu do Souborného katalogu ČR.
Vyměňuje publikace s jinými institucemi.
Shromažďuje a edituje informace o publikační činnosti pracovníků oddělení muzikologie ÚDU pro ASEP a RIV.
Muzikologická bibliografická databáze (od r. 2014) je součástí Souborného katalogu KNAV a přispívá do ANL.

Nahoru

Kontakt

A Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6
E vozkova.at.udu.cas.cz (knihovna); kratochvilova.at.udu.cas.cz (bibliografie)
T 220 303 939 (knihovna)
220 303 938 (bibliografie)

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Jana Vozková, CSc. (vedoucí knihovny)
Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D. (bibliografka)

Nahoru

Otevírací doba

Po 10 - 12 a 13 - 17,30
St 10 - 12 a 13 - 17,30

Při vstupu do studovny je nutné dodržovat platná hygienická pravidla (zakrytý nos a ústa, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů 2 m). Dezinfekce a rukavice jsou k dispozici u výpůjčního pultu. Vzhledem k povinnému omezení počtu osob  (1 osoba na 15 m2 ) mohou být ve studovně zároveň pouze 3 čtenáři.

Nahoru

Katalogy a databáze

ÚDU na Facebooku