Baroque Painting

Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE)
Centrum Barokní nástěnná malba ve střední Evropě (BCPCE)

https://bcpce.hypotheses.org/

Centrum bylo založeno 16. října 2006 ve Vídni jako nezisková organizace, která sdružuje akademická a univerzitní centra a jednotlivce se zájmem o výzkum monumentální malby 17. a 18. století a vzájemnou mezinárodní spolupráci.

Centrum sdružuje členy z Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska, Spojených států amerických a dalších zemí. Členové Centra vyvíjejí odbornou spolupráci na poli systematické dokumentace, klasifikace, katalogizace staveb a jejich interpretace a ochrany, především barokních nástěnných a nástropních maleb v oblasti střední Evropy.

Nahoru

Připravované projekty

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury

Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění, Broumovsko, 5.–12. července 2015

kontakty:
Jakub Děd, Omnium, z. s., jded.at.omniumos.cz
Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., madl.at.udu.cas.cz

Přiložený soubor: Letní škola, 5.–12.7.2015 (PDF)
ÚDU na Facebooku