Archeologický institut N. P. Kondakova (1931–1952)

 

Institut N. P. Kondakova byl založen v Praze roku 1931 jako nástupce spolku Seminarium Kondakovianum. Sdružoval historiky umění a archeology, kteří emigrovali z Ruska po revoluci 1917 a vytvořili v Praze vědeckou komunitu byzantologů evropského významu. Šlo zejména o žáky a kolegy profesora Nikodima Pavloviče Kondakova (1844–1925), kteří chtěli pokračovat v jeho dílu. Institut shromáždil mj. specializovanou knihovnu (10 000 svazků) a sbírku uměleckých předmětů (především mince, ikony, koptské textilie). Ústav dějin umění AV ČR spravuje materiál dokumentující činnost ústavu, část pozůstalosti N. P. Kondakova a pozůstalosti některých členů institutu. Sbírkové předměty jsou uloženy v Národní galerii v Praze a v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

 

kurátor: PhDr. Jiří Roháček, CSc., e-mail: rohacek.at.udu.cas.cz

ÚDU na Facebooku