Publikace

Ústav dějin umění AV ČR vydává mezinárodně uznávaný časopis v oboru dějin umění Umění / Art, bulletin Studia Rudolphina, což je ročenka Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., a je spoluvydavatelem časopisu Estetika. The Central European Journal of Aesthetics. Od roku 2019, kdy v Ústavu dějin umění zahájilo činnost oddělení muzikologie, je zde vydáván také čtvrtletník Hudební věda.
Další odborné publikace jsou připravovány v nakladatelství ústavu, které existuje od roku 1995 pod názvem Artefactum.

Bibliografie pracovníků Ústavu dějin umění AV ČR naleznete od roku 1993 v systemu ASEP, starší bibliografické údaje jsou uvedeny v bibliografiích jednotlivců nebo podle oddělení.

ÚDU na Facebooku