Fototéka & fotoateliér

Nahoru

Kontakt

A Fototéka, Ústav dějin umění, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1
E pavlis.at.udu.cas.cz
E hlavac.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 509

T +420 221 183 510

A Fotoateliér, Ústav dějin umění, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1
T +420 221 183 517, +420 221 183 519, +420 221 183 520
E bohdan.at.udu.cas.cz

Nahoru

Pracovníci

Fototéka
Mgr. Martin Pavlis (vedoucí fototéky a fotoateliéru), František Hlaváč

Fotoateliér
MgA. Vlado Bohdan (vedoucí fotoateliéru), BcA. et MSc. Adéla Kremplová (grant NAKI), MgA. Jitka Walterová, MgA. Petr Zinke

Nahoru

Otevírací doba

Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek 14 – 16 hod. pouze po předběžné domluvě

Nahoru

Fototéka

Nahoru

Fotoateliér

Fotoateliér je tvůrčí dílna, která vytváří originální ateliérová, interiérová a exteriérová fotografická díla digitálními fotoaparáty Phase One. Ateliér je vybaven profesionální fotolaboratoří pro zpracovávání černobílých negativních i pozitivních fotomateriálů a skenery k digitalizování.
Kontakt: telefon 221 183 517, 221 183 519, 221 183 520, e-mail bohdan@udu.cas.cz, jitka.walterova@gmail.com, petr.zinke@centrum.cz

ÚDU na Facebooku