Oddělení dokumentace

Ústav dějin umění od svého založení shromažďoval a zpracovával uměleckohistorickou dokumentaci. Roku 2006 vzniklo specializované vědecké oddělení, které plní tři základní a vzájemně úzce provázané úkoly. Prvním je výzkum v oblasti pramenů k dějinám umění, druhým ediční činnost a třetím zpřístupňování rozsáhlých a i evropském měřítku významných vlastních dokumentačních fondů. Kromě základního výzkumu klade oddělení velký důraz na výzkum aplikovaný a na popularizaci. Oddělení disponuje i restaurátorskou dílnou.

Nahoru

Pracovníci

doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc. (vedoucí oddělení), Mgr. Tereza Cíglerová, BcA. Kateřina Doležalová, MgA. Barbara Gajewská, Mgr. Jana Marešová, PhD., Bc. Petra Šemíková, Mgr. Petra Trnková, PhD., Mgr. Jan Uhlík, MBA, Mgr. Kristína Uhlíková, PhD., Bc. David Vrána


Nahoru

Dokumentační fondy a sbírky

Zpřístupňování fondů oddělení dokumentace optimalizujeme s podporou Strategie21 AV ČR.

Databáze sbírky grafiky a kresby

vstup do databáze

Databáze se nachází ve zkušebním omezeném provozu, je průběžně doplňována a upravována. Děkujeme za pochopení.Databáze fondů

vstup do databáze


Digitalizace písemných fondů

Korespondence Dobroslavy a Václava Menclových Zdeňku Wirthovi (fond Z. Wirth)

  • Dobroslava Menclová
  • Václav Mencl

 

Dobroslava a Václav Menclovi v archivních fondech České a Slovenské republiky

Anotace příspěvků přednesených na 7. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění pořádaného v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 5 v Praze 1 Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Archivem Národního muzea 27. listopadu 2018.

Přiložený soubor: Anotace příspěvků Menclovi (PDF)

 

Závazná citace

1) Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., oddělení dokumentace, fond, název dokumentu, karton, inv. č., fol.

Příklad - Ústav dějin umění, oddělení dokumentace, fond Zdeněk Wirth, dopis od xx panu yy, ze dne...,  karton W LII/1-3, inv. č. 4, f. 65

2) Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. , oddělení dokumentace, Sbírka grafiky a kresby, Název dokumentu, sign.(...)
Příklad - Ústav dějin umění, oddělení dokumentace, Sbírka grafiky a kresby, Jezeří, sign. W-C-1/1 (G 0001)

 

Upozornění: Podoba zpřístupněných inventářů odpovídá charakteru interních pomůcek, které původně nebyly určeny ke zveřejnění.

 

Osobní fondy

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

 

Institucionální fondy

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

 

Sbírky

Omlouváme se, že zde není k dispozici elektronická verze všech inventářů, postupně budou doplňovány.

Nahoru

Badatelský servis

Oddělení dokumentace poskytuje servisní služby pro českou a zahraniční badatelskou veřejnost a další zájemce, pro které byla v roce 2011 otevřena nová studovna.

Upozornění:
Z důvodu digitalizace je sbírka nové plánové dokumentace uzavřena do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Otevírací hodiny studoven
Hlavní studovna, Praha 1, Husova 4, č. 214
úterý 9.00 – 13.00
středa 12.00 – 16.00

V měsících červenec a srpen je studovna uzavřena.

Sbírky grafiky, plánů a starých fotografií jsou vzhledem k jejich probíhající inventarizaci přístupné pouze omezeně po předchozí dohodě s jejich kurátory.

Věnujte prosím pozornost:
V případě zájmu o bádání v našich fondech JE NUTNÉ PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁNÍ na dokumentace.at.udu.cas.cz.

Badatelna epigrafické dokumentace, Praha 1, Husova 4, č. 105a (první patro)
Po předchozí dohodě na rohacek.at.udu.cas.cz

Nahoru

Publikace oddělení

Nahoru

Výzkumné projekty

Centrum Epigrafická a sepulkrální studia

Historiografie dějin umění a dějiny památkové péče v českých zemích od konce 19. století do 60. let 20. století v českém i německém jazykovém prostředí

Edice nepublikovaných rukopisů odborných textů a související metodologická problematika

Nahoru

Granty

2018

Petra Trnková
Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, projekt základního výzkumu, GA ČR, 2017–2019, reg. č. 17-00682S

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová, 2016-2019
Viz https://www.konfiskovanepamatky.udu.cas.cz/

2017

Petra Trnková
Reflections on the Calotype and Early Photography on Paper in Central Europe, projekt základního výzkumu, GA ČR, 2017–2019, reg. č. 17-00682S

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová, 2016-2019

2016

Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02M002, řešitel příjemce: Vojtěch Lahoda, členové řešitelského týmu: Katarína Mašterová, Tereza Cíglerová, Hana Buddeus, Vlado Bohdan, Markéta Janotová, Mariana Kubištová, 2016-2020

Kristina Uhlíková
Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, projekt NAKI II, id. kód: DG16P02R004, řešitelka příjemce: Kristina Uhlíková, členové řešitelského týmu: Jana Marešová, Jan Uhlík, Jitka Císařová, Dita Homolová, Ivo Habán, Kateřina Nora Nováková, Petr Janák, Iva Korbelová, 2016-2019

2015

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

2014

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

2013

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2012

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, ID: DF11P01OVV033. (viz http://www.buquoyskakrajina.cz/)

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2011

Petra Trnková a kol.
Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity (2011–2015). Projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI

Petra Trnková
Počátky fotografie na Moravě v kontextu střední Evropy. GAČR, No. P409/11/P834, 2011-2013.

2010

Jiří RoháčekPetra Trnková a kol.
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. 
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

2009

Jiří RoháčekPetra Trnková a kol.
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing. 
(2009–2010) Projekt podporovaný The Financial Mechanisms of European Economic Area and Norway (FMs EEA/Norway) a Národním vzdělávacím fondem No. A/CZ0046/2/0016

Nahoru

Výstavní projekty

2016

Andreas Groll (1812–1872) – neznámý fotograf, Dům fotografie Galerie hlavního města Prahy, 16. 2. — 8. 5. 2016 (Petra Trnková, spolu s  Monikou Faber, Photoinstitut Bonartes Wien)

2015

Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 12. 9. – 6. 12. 2015; závěrečný výstup projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny (Petra Trnková, Petr Šámal)

2014

Nedokončený příběh. Soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění 1894–1945. Windows gallery. 12. 11. 2014 – 11. 3. 2015

2013

Buquoyský Rožmberk. Fotografie, plány, kresby a grafiky ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, hrad Rožmberk nad Vltavou, 22. 5. - 31. 10. 2013 (Jan Ivanega, Petr Šámal, Petra Trnková)

2012

L'étude d’après nature. Fotografie a umění 19. století, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24. 2.–30. 5. 2012 (Petra Trnková)

2009

Soupisy památek vydávané Archeologickou komisí České akademie věd a umění,
Praha, AV ČR, 9. 2.–6. 3. 2009 (Jana MarešováKristina UhlíkováJiří Roháček)

Nahoru

Konference

2015

Kristina Uhlíková,Marie Ryantová (FF Jihočeská univerzita, České Budějovice), Jakub Formánek

Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy. 6. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění. Praha, Akademické konferenční centrum, 25. 11. 2015

Jiří Roháček

… stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna …14. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Praha, Akademické konferenční centrum, 29. – 30. 10. 2015

Tereza Ciglerová, Kateřina Doležalová
Photographs and Their Environment: Decision-making for Sustainability. Katedra fotografie FAMU, Akademické konferenční centrum, Praha 13. – 24. 7. 2015

Martin Krummholz
Buquoyský Červený Hrádek Nejstarší krajinářské parky v Čechách. Červený Hrádek u Jirkova 26. 5. 2015

2014

Kristina Uhlíková, Jiří Roháček
Věda minulosti dnes. Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů: metoda a praxe. 5. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění. Praha, Akademické konferenční centrum, 18. 11. 2014

Jiří Roháček
O mors, quam amara est memoria tua. 13. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Praha, Akademické konferenční centrum, 30. – 31. 10. 2014

Tereza Ciglerová
Restaurování fotografií. Současné přístupy a strategie. Praha, Akademické konferenční centrum, 8. 10. 2014

Martin Krummholz
Buquoyský Žofín. Aristokratická lovecká sídla v 19. Století. Pohorská Ves u Nových Hradů 16. 5. 2014

2013

Jan Ivanega, Petr Šámal, Petra Trnková
Buquoyský Rožmberk za vlády Jiřího Jana Jindřicha. Rožmberk nad Vltavou 23. 5. 2013

Jiří Roháček
Autem animae in manu dei sunt. 12. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Praha, Akademické konferenční centrum, 31. 10. – 1. 11. 2013

Jiří Roháček
Inventáře. 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění. Praha, Akademické konferenční centrum 6. 6. 2013

2012

Jiří Roháček
Longius aut propius mors sua quemque manet. 11. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Praha, Akademické konferenční centrum 31. 10. – 2. 11. 2012

Tereza Ciglerová
Historické plány a mapy. Problematika restaurování a ukládání. Praha, Akademické konferenční centrum, 16. 10. 2012

Martin Krummholz, Petra Trnková
Tereziino údolí u Nových Hradů – proměny vzhledu a funkce krajinného parku Nové Hrady / Horní Stropnice 18. 5. 2012

2011

Petra Trnková, Martin Krummholz
Obnova buquoyské kulturní krajiny
Praha, 25.10. 2011

Jiří Roháček
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Praha, 3 - 4. 11. 2011

2010

Jiří Roháček
Hodie mihi, cras tibi. 9. zasedání k problematice sepulkrálních památek 
Praha 21. – 22. 10. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Management fotografické sbírky a projekt "Resurrected Treasure"
Praha, 22. 4. 2010

Petra Trnková, Jiří Roháček
Pracovní setkání u příležitosti zakončení projektu RESURRECTED TREASURE
Praha, 26. 11. 2010

Jiří Roháček
Druhé zasedání k problematice písemných pramenů v dějinách umění
Praha, 11.-12. 11. 2010 (ve spolupráci s Archivem NG v Praze)

2009

Jiří Roháček
Písemné prameny v dějinách umění. Návazné zasedání na stejnojmennou sekci 3. sjezdu historiků umění pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností v Českých zemích,
Praha, 12. 11. 2009

Jiří Roháček
Beati morturi qui in domino moriuntur. 8. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 21.–22. 10. 2009

2008

Jiří Roháček
Mortui immortales. 7. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 3. 6. 2008

Jiří Roháček, Kristina Uhlíková
Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby,
Praha, 17. 9. 2008

2007

Jiří Roháček
Mors principium est. 6. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Praha, 31. 5. – 1. 6. 2007

ÚDU na Facebooku