Výzkum


ÚDU AV ČR, v. v. i. se zabývá základním výzkumem středověkého, novověkého, umění 19. až 21. století v českých zemích a v širších mezinárodních souvislostech. Zvláštní zřetel je kladen na dokumentaci a ochranu památek s důrazem na mezioborový výzkum.

Výzkum je rozložen do jednotlivých projektů, které zčásti zahrnují celé spektrum činnosti ústavu a dále do projektů pracovních skupin nebo jednotlivých pracovníků.

Citace výstupů na WoS

Centra: Epigrafika, Studia Rudolphina, Baroque Ceiling Painting
Zahraniční projekty
Granty: GAČR, GAAV, ostatní
Strategie AV21
Dějiny českého výtvarného umění
Výstavní projekty
Encyklopedie
Topografie
Plzeňské sympozium


ÚDU na Facebooku