Zahraniční projekty

Výzkum / Zahraniční projekty

Mezinárodní spolupráce je založena na přípravě konkrétních projektů, výstav, odborných katalogů a publikací v rámci dvoustranné spolupráce. Uskutečňuje se díky finančním prostředkům získaným z mezinárodních výzkumných institucí, zahraničních nadací a fondů.

2015

Asymmetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung ´prekärer´ denkmälerbestände im Kalten Krieg, Universitäres Förderprogramm, Humboldt- Universität zu Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte, 20132015, účastník za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková.

2014

Research Networking Programme PALATIUM, vědecká spolupráce v rámci projektu podpořeného ze strany European Science Foundation, koordinátor za ÚDU AV ČR: Ivan P. Muchka.

V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředkù ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko Śłask Cieszyński, No. CZ.3.22/3.3.05/12-03362, za ÚDU AV ČR: Ivo Hlobil a Helena Dáňová.

Transfers et circulations artistiques dans l´Europe médiévale, INHA Paris, koordinátorka za ÚDU AV ČR: Klára Benešovská.

Asymmetrische Kunstgeschichte? Erforschung und Vermittlung ´prekärer´ denkmälerbestände im Kalten Krieg, Universitäres Förderprogramm, Humboldt- Universität zu Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte, 20132015, účastník za ÚDU AV ČR: Vendula Hnídková.

Sandrart.net: A Commented Online Edition of the Teutschte Academie, J. W. Goethe- Universität in Frankfurt, řešitel za ÚDU AV ČR: Štěpán Vácha.

2011

Katalogisierung der illuminierten Handschriften: Ostmitteleuropa, mitteleuropäische Schulen VII (ca. 1400–1450) Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn
Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-Österreich: P22227

- Spolupracující instituce: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreichische Nationalbibliothek-Handschriftensammlung, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
- Milada Studničková

2009

Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries.
Příprava výstavy a katalogu; účast na sympoziu.

Doba trvání: 2007-2009.
Podpora: Národní Galerie ve Vilniusu.
Spolupracující instituce: ÚDU AVČR, Národní Galerie ve Vilniusu.
Garant: Vojtěch Lahoda
Výsledky: výstava, katalog, konference, přednáška

výstava Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba. Lietuvos dailes muziejus, Vilnius 2009 / Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries. Nacionaliné Dailes Galerijoje Vilnius / National Gallery of Art, Vilnius 2009, 21. 6. 2009–23. 8. 2009, kurátoři: Rasa Andriušyté-Žukiené, Osvaldas Daugelis, Vojtěch Lahoda, Šarunas Nakas.

texty v katalogu: Vojtěch Lahoda , „Slaptoji kalba“, Muzika ir „Kita tikrove“. Čiurlionis, Kupka ir kompanija, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba. Lietuvos dailes muziejus, Vilnius 2009, p. 18–27;

Vojtěch Lahoda, The „Secret Language“, Music and the „Other Reality“: Čiurlionis, Kupka and Company, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries. Lithuanian Art Museum, Vilnius 2009, P. 161-171. ISBN 978-9986-609-97-5; ISMN 979-0-706186-00-9.

konference: Between Silence and Sound. Migration of Artistic Ideas in the Works of Čiurlionis and his Contemporaries, 22. 6. 2009

přednáška: Vojtěch Lahoda, Kupka and Čiurlionis.

Účast na mezinárodních konferencích v zahraničí:

2009

Text and Image in 19-20th Century Art of Central Europe, Budapest, The Art History Institute of Eötvös Loránd University, 20–22 September, 2009

Lenka Bydžovská, The Gift

Taťána Petrasová, The First Czech Translation (1783) of the Five Orders: Image Rewrites Text

Tomáš Winter, Robinson Crusoe, František Tichý and Cannibals

2008

Projekt: „Artistic Exchange / Umělecká výměna“.

Doba trvání: 2007 – 2008

Podpora: Projekt je financován formou dotace z bilaterálního česko-slovinského programu Kontakt.

Spolupracující instituce: ÚDU AVČR a France Stele Institute of Art History – SRC SASA, Ljubljana.

Garant: Martin Mádl.

Výsledky: konference, studijní pobyt

konference Ceiling Painting around 1700: Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy, 16.–18. října 2008, Ljubljana. s příspěvky: Sylva Dobalová, The Iconography of St. Wenceslas in Early Baroque Prague: The Cases of the Wallenstein and Lobkowicz Palaces; Martin Mádl, Between Meditation and Propaganda: Visible and Invisible Sacral Image in Baroque Ceiling Painting

Studijní pobyt Uroše Lubeje (Slovinsko) v České republice

 

Účast na mezinárodních konferencích v zahraničí:

2008

Vojtěch Lahoda, Regional Cubism? How to write on Cubism in Central and Eastern Europe, cyklus přednášek Writing Central European Art History. PATTERNS_Travelling Lecture Set 2008/2009. ERSTE Stiftung – ERSTE Foundation – World University Service Austria: Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň, 18.–20. 4. 2008; Univerzita Bělehrad 7.–9. 11. 2008; Akademie der Bildende Künste, Vídeň 23.– 25. 11. 2008.

Lenka Bydžovská, « L’Europe centrale en amateur. William Ritter (1867–1955) », Université Paris-Sorbonne, 21. a 22. 11. 2008, referát "Heart in a trance: William Ritter and Czech modernism”.

Lubomír Konečný, Renaissance Art as Studied Yesterday and Today (The Renaissance – Our Contemporary. Petöfi Literary Museum, Budapest, 18. 11. 2008

Klára Benešovská, referát „Les ‘Junker von Prag’ sous la perspective de la recherche tchèque“ na konferenci « L’Art et transferts culturels au temps de Charles le Téméraire », uspořádané Ústavem pro dějiny umění /Institut für Kunstgeschichte, Departement für Kunstwissenschaften, Philosophisch-historische Fakultät Bern, 18.–20. 7. 2008.

Martin Mádl, „Heilig-Kreuz-Legenden in der böhmischen Wandmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts“, konference Das Kreuz: Darstellung und Verehrung in der Frühen Neuzeit – kontinuitäten und Brüche, Rastatt, 17.–19. 7. 2008.

Jan Chlíbec, referát „Reasons of Savonarola´s popularity in the land of heretics“ na mezinárodní konferenci „L´Art et transferts culturels au temps de Charles le Téméraire“ (pořádala Universität Bern – Institut für Kunstgeschichte 18.–20. 7. 2008).

Lubomír Konečný, Justice Personified, In and Out of Context (Eastern & Western Traditions of European Iconography, 4: The Iconology of Law and Order [Legal and Cosmic]. University of Szeged, 6.– 10. 7. 2008)

Klára Benešovská, referát „Zisterziensische Baukunst in Böhmen zur Zeit des Peter von Zittau“ na zasedání/Jahrestagung Historické komise pro České země/Historische Kommission für die böhmische Länder „Chronicon Aulae regiae/Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme“, Bad Wiessee, 18.– 20. 4. 2008.

Martin Mádl, „Giacomo Tencalla in Bohemia: Hofburg frescoes replicated?” Vídeň, Institut für Kunstgeschichte – UW, 25. leden 2008.

 

2007

Hans Rottenhammer and der Prager Kaiserhof Rudolfs II. / Hans Rottenhammer and the Imperial Court of Rudolf II in Prague, Lemgo, 17.-18. 2. 2007, mezinárodní konference

Doba trvání: 17.-18. 2. 2007
Podpora: Weserrenaissance-Museum Schloß Brake , Lemgo
Spolupracující instituce: Ústav dějin umění AVČR; Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, IAH ASCR.
Garant: Lubomír Konečný
Výsledky: konference, publikace

Heiner Borggrefe – Verga Lüpkes – Lubomír Konečný – M. Bischoff (edd.), Hans Rottenhammer (1564-1625): Ergebnisse des in Kooperation mit dem Institur der Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, v. v. i., durchgeführten Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (17.-18. Februar 2007), Marburg 2007.

 

„München–Prag um 1600“, Mnichov, 22. a 23. 3. 2007, mezinárodní pracovní setkání

Doba trvání: 22.–23. 3. 2007
Podpora: Staatliche Graphische Sammlung in München
Spolupracující instituce: ÚDU AVČR, Staatliche Graphische Sammlung in München, podpořené zahraniční radou AVČR
Výsledky: přednášky
Beket Bukovinská, Kunstkammer Rudolfs II. , Prokop Muchka

 

Projekt: Fulget Caesaris Astrum: Studientag zur Rudolfinischen Hofkunst, přednáškový cyklus

Doba trvání: 4. 5. 2007
Podpora: Dresden Technische Universität
Spolupracující instituce: ÚDU AVČR, Dresden Technische Universität
Garant: Beket Bukovinská
Výsledky: přednášky Beket Bukovinská, Die Kunstkammer Kaiser Rudolfs II – „die größte und qualitätsvollste Sammlung aller Fürsten seiner Zeit“; Lubomír Konečný, Ars Rudolphina.

 

Účast na mezinárodních konferencích v zahraničí:

2007

– Vojtěch Lahoda: „Creeping Modernism“: Socialist Realism and Modernist Nostalgia in Czech Visual Art of the 1950s. Přednáška na mezinárodní konferenci DIFFERENT MODERNISMS, DIFFERENT AVANT-GARDES
International Conference on Art History, September 27–28, 2007, Kumu Art Museum, Tallin, Estonia.

– Vojtěch Lahoda, Dashed Hopes: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War. Přednáška na mezinárodní konferenci Hoffnung in Wissenschaft, gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland, Karls Universität Prag und Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf, 11.-12.5. 2007

– Klára Benešovská, Forgotten Paths to ‘Another’ Renaissance (Prague and Bohemia around 1400), mezinárodní konference “Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe c. 1300 – c.1550” University of Edinburgh 29. 08. 2007

ÚDU na Facebooku