Collegium historiae artium 2015

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na další přednášky v rámci cyklu „Collegium historiae artium“ 2015


přednášky druhé poloviny roku 2015

9. 9. Jana Zapletalová (Univerzita Palackého v Olomouci) Umělci od lombardsko-ticinských jezer na Moravě v raném novověku (habilitační přednáška)

23. 9. Petr Uličný (Utrech/Praha) Architektura residence Rudolfa II. na Pražském hradě: Nový pohled

11. 11. Miloslav Študent (Sdružení In Cordis) Loutnové nástroje a jejich zobrazování v 17. a 18. století

25. 11. Daniela Štěrbová (Katolická teologická fakulta UK) Dienzenhoferovský skicář – příspěvek k poznání výuky architektury v době baroka

9. 12. Martin Mádl (Ústav dějin umění AV ČR) „Benedictus Christiformis“ a malby v břevnovském kostele sv. Markéty

Přednášky se konají ve stanovené termíny od 15.30 h na adrese:
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro

Informace o přednáškách naleznete na našich webových stránkách (www.udu.cas.cz) i prostřednictvím sítě facebook (www.facebook.com/UDU.AVCR). Změna programu vyhrazena.

Přiložený soubor: CHA program - 2. polovina roku 2015 (PDF)

přednášky první poloviny roku 2015

14. 1. Jana MarešováKristina Uhlíková (ÚDU AV ČR): Archeologická komise: „organizace aktivní s účelem probádati království České v příčině památek umění výtvarného“

28. 1. Ivo Purš (ÚDU AV ČR): Perspektiva, vize a sen. Poznámky ke čtvrté tabuli z Amphitheatrum sapientiae aeternae Heinricha Khunratha (1595/1609)

11. 2. Eliška RackováJiří Slavík (NPÚ ÚOP Pardubice a Josefov): Lunetové římsy v Čechách v italských souvislostech

25. 2. Aneta Kantorová (FF UK): Anglosaský král v roli autora

11. 3. Daniel Premerl (Institute of Art History, Záhřeb): Saint Ivan the Hermit in the Croatian Early Modern Historiography and Iconography

25. 3. Martin Krummholz (ÚDU AV ČR): Modlitby a chrám Františka Bílka

8. 4. Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR): Zdeněk Rossmann v systému kulturní politiky (architektura – scénografie – výstavnictví)

29. 4. Marjeta Ciglenečki (University of Maribor): The „Kurent“: Artistic Interpretations

13. 5. Miloslav Študent (Sdružení In Cordis): Loutnové nástroje a jejich zobrazování v 17. a 18. století

27. 5. Barbara Vujanović (Atelijer Meštrović, Zagreb): The Life and Work of Croatian Sculptor Ivan Meštrović: In the Light of Contacts with Czech Artists and Politicians

10. 6. Stanislava Fedrová (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Ekfráze a interpretace: opačné póly, vývojová stádia, nebo co vlastně?

24. 6. Maria Ludovica Piazzi (Università di Bologna): Agostino Mitelli

Přednášky se konají ve stanovené termíny od 15.30 h na adrese:
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro

Informace o přednáškách naleznete na našich webových stránkách (www.udu.cas.cz) i prostřednictvím sítě facebook (www.facebook.com/UDU.AVCR). Změna programu vyhrazena.

Přiložený soubor: CHA program (PDF)
ÚDU na Facebooku