Umění / Art

Dvouměsíčník Umění / Art vydává Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 1953. Navázal na stejnojmenný časopis vydávaný významným českým nakladatelem Janem Štencem v letech 1918–1949.

www.umeni-art.cz

Umění / Art je impaktovaný časopis, zastoupený v databázích:

Web of Science (ISI Web of Knowledge)

Scopus

EBSCO

European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

 

Plné texty starších čísel jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím Knihovny Akademie věd ČR.

Plné texty posledních tří ročníků jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím databáze EBSCO, do níž mají přístup např. registrovaní uživatelé Národní knihovny České republiky.

 


ÚDU na Facebooku