Ivan P. Muchka

Nahoru

Kontakt

PhDr. Ivan Muchka

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 219
E muchka.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 513

Nahoru

Osobní profil

2004 PhDr.
2003 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha, vedoucí oddělení Umění raného novověku
1986 Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1975 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, vedoucí oddělení zpřístupněných památkových objektů
1969 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha
1963 – 1969 dějiny umění, Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha

Nahoru

Předmět(y) odborného zájmu

Dějiny a teorie architektury 16.–18. století, teorie a praxe památkové péče

Nahoru

Současné projekty

Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, GAČR P409/10/22 84

Nahoru

Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Rudolfínská Praha 1576–1612. Průvodce / Rudolphine Prague 1576–1612. Guidebook, Praha 2006 (koeditor Jaroslav Pánek et all.).
 • Architektura renesance [Architecture of the Renaissance], Praha 2001. (též angl. vyd.)
 • Aristokratická sídla období klasicismu, Praha 1999 (spoluautor Jiří Kuthan).

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Architektura posledních Rožmberků v evropském kontextu, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 36–55.
 • Několik obecných poznámek k vydání publikace o zámku v Mimoni, in: Květa Křížová et al., Zámek v Mimoni. Zbytečně zbořená památka, Mimoň 2013, s. 195–196.
 • Profánní architektura posledních Rožmberků, in: Peter Balog et al., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 420–425.
 • Zahrady Albrechta z Valdštejna v Praze, in: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha, 2007, 114–126 (spoluautor Sylva Dobalová). (něm. vyd. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?)
 • Renesance, in: Příběh Pražského hradu [The Story of Prague Castle], Praha 2004, s. 241–334. (též ang. vyd.)

ČLÁNKY

 • Replika královské rezidence v Postupimi, Zprávy památkové péče 72, 2012, s. 291–293.
 • Das Lustschloss Stern in Prag und die Villa Lante in Rom, Studia Rudolphina 2011, s. 127–132. (spolu s Ivo Puršem)
 • Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze, Zprávy památkové péče 71, 2011, s. 14–20. (spolu s J. Čihákovou)
 • Genua als ein Paradigma und eine Parallele zur Wallensteins Architektur, Studia Rudolphina 2010, s. 161–166.
 • Architektur in Prag und München um 1600 – eine Juxtaposition, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.), München – Prag um 1600, Praha 2009, 143–154.
 • Rudolfinische Zentralbauten: mal connues, méconnues et inconnues, Studia Rudolphina VIII, 2008, s. 7–17.
 • Vitruvius v pansofii 17. století. Synopsis architectonicae Henninga Hasemanna, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného / Essays for Lubomír Konečný, Praha 2006, s. 31–46.
 • Die Inspirationsquellen der Grabdenkmäler in den böhmischen Ländern, in: Hans Vredeman de Vries und die Folgen. Ergebnisse des in Kooperation mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdanska durchgeführten internationalen Symposiums am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Marburg 2005, s. 58–64.
 • Die Bautätigkeit Kaiser Ferdinands I. in Prag, in: Kaiser Ferdinand I. , 1503–1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien 2003, s. 249–258.
Nahoru

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Člen řídícího výboru projektu ESF Palatium 1400–1700, 2010–2015.
Člen výkonné rady národního komitétu ICOMOS, vědecké rady Národního památkového ústavu, Sboru expertů odboru památkové péče Magistrátu hl. Města Prahy, komisí pro památky a předměty kulturní hodnoty Ministerstva kultury ČR, rady programů Ministerstva kultury ČR, redakční rady časopisu Zprávy památkové péče

ÚDU na Facebooku